Hội thảo công bố đề tài nghiên cứu ứng dụng năm 2020 của BHTGVN

08:15-07/11/2021

Ngày 5/11/2021, tại Hà Nội, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã tổ chức Hội thảo công bố đề tài nghiên cứu ứng dụng cấp BHTGVN năm 2020 với sự tham dự của Ban lãnh đạo BHTGVN, đại diện các phòng, ban Trụ sở chính, Chi nhánh BHTGVN tại Hà Nội và 7 điểm cầu Chi nhánh BHTGVN khu vực.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Đào Quốc Tính – Tổng Giám đốc BHTGVN đánh giá hoạt động nghiên cứu ứng dụng của BHTGVN trong thời gian qua đã được triển khai tích cực và hiệu quả, đạt thành tựu trên nhiều phạm vi cấp độ, từ những đề tài nghiên cứu cấp ngành ngân hàng đến cấp cơ sở BHTGVN. Các đề tài nghiên cứu ứng dụng của BHTGVN đều có tính thực tiễn cao, đóng góp cho việc hoàn thiện chính sách bảo hiểm tiền gửi và sự phát triển của BHTGVN một cách tích cực và kịp thời, với một nỗ lực không ngừng nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Trong năm 2020, BHTGVN đã thực hiện nghiên cứu và nghiệm thu 07 đề tài nghiên cứu ứng dụng phù hợp với xu hướng phát triển của ngành ngân hàng và định hướng của BHTGVN.

Hội thảo đã nghe công bố kết quả, trao đổi, thảo luận nội dung của 02 trong số 07 đề tài đã được bảo vệ thành công, đó là “Hỗ trợ tài chính của BHTGVN đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi” do TS. Hoàng Việt Trung – Thành viên chuyên trách HĐQT BHTGVN làm chủ nhiệm; và “Cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ bảo hiểm tiền gửi – Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Việt Nam” do TS. Phạm Bảo Khánh – Thành viên chuyên trách HĐQT BHTGVN làm chủ nhiệm. Hai đề tài trên đã tập trung nghiên cứu hệ thống cơ sở lý luận, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, đánh giá thực trạng và đề xuất những giải pháp, khuyến nghị giúp BHTGVN có cơ sở áp dụng khi triển khai hoạt động hỗ trợ tài chính và xây dựng cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ bảo hiểm tiền gửi của BHTGVN.

Kết thúc hội thảo, Tổng Giám đốc Đào Quốc Tính bày tỏ mong muốn những ý tưởng tốt và phù hợp từ các nghiên cứu ứng dụng sẽ sớm được đưa vào áp dụng trong thực tế, đảm bảo mục tiêu để BHTGVN đủ năng lực và sẵn sàng thực thi nhiệm vụ mới; đồng thời, các đơn vị thuộc hệ thống BHTGVN tiếp tục có nhiều công trình, kết quả nghiên cứu giá trị, có tính ứng dụng cao.

Phòng TTTT