Triển khai chính sách BHTG tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

10:17-07/11/2021

Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền là nhiệm vụ then chốt trong quá trình triển khai chính sách bảo hiểm tiền gửi (BHTG) của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) nói chung và Chi nhánh BHTGVN khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói riêng, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid -19 bùng phát trên diện rộng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đa số cá nhân và tổ chức trong nền kinh tế.

Chi nhánh BHTGVN khu vực ĐBSCL (Chi nhánh) được phân công phụ trách các tổ chức tham gia BHTG tại địa bàn khu vực Tây Nam Bộ gồm 13 tỉnh, thành phố: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang, Trà Vinh và Đồng Tháp. Những năm qua, Chi nhánh đã tích cực triển khai các hoạt động nghiệp vụ như: Đề nghị cấp, cấp lại và thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG; tính và thu phí BHTG đối với tổ chức tham gia BHTG là QTDND; lập phương án và đề nghị chi trả tiền bảo hiểm cho người được BHTG theo quy định;

Thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về BHTG; tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin về tổ chức tham gia BHTG (hoạt động giám sát) nhằm phát hiện và báo cáo kịp thời về Ban lãnh đạo BHTGVN, Ngân hàng Nhà nước (chi nhánh Ngân hàng Nhà nước) xử lý kịp thời những vi phạm quy định về an toàn hoạt động ngân hàng, rủi ro gây mất an toàn trong hệ thống ngân hàng;

Tham gia vào quá trình kiểm soát đặc biệt (KSĐB) đối với tổ chức tham gia BHTG; tham gia quản lý, thanh lý tài sản của tổ chức tham gia BHTG đã chi trả; tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHTG; tiếp nhận, hoàn thiện hồ sơ và đề nghị cho vay đặc biệt đối với tổ chức tham gia BHTG; thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban điều hành BHTGVN, cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

Tính đến 31/10/2021, Chi nhánh thực hiện quản lý 159 tổ chức tham gia BHTG, bao gồm: 03 ngân hàng thương mại cổ phần và 156 QTDND. Từ đầu năm 2021 đến nay, không phát sinh đề nghị trả tiền bảo hiểm cũng như đề nghị cho vay đặc biệt của các tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn khu vực ĐBSCL.

Từ tháng 5/2021, đại dịch Covid-19 tái bùng phát mạnh trên diện rộng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của Chi nhánh. Tuy nhiên, bám sát chỉ đạo của NHNN, BHTGVN và nắm bắt kịp thời diễn tiến dịch bệnh trên địa bàn hoạt động, Chi nhánh đã chủ động và linh hoạt trong công tác điều hành nhằm hoàn thành “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch covid-19, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền và góp phần ổn định hoạt động hệ thống ngân hàng.

Cụ thể, công tác giám sát từ xa hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG được Chi nhánh đặc biệt tăng cường, tổ chức giám sát chuyên sâu đối với các tổ chức tham gia BHTG hoạt động yếu kém. Có 100% tổ chức tham gia BHTG được giám sát thường xuyên, liên tục thông qua việc tổng hợp, phân tích, đánh giá các số liệu báo cáo do tổ chức tham gia BHTG cung cấp, cũng như khai thác hiệu quả các dữ liệu từ NHNN. Qua đó, Chi nhánh đã kịp thời tham mưu, đề nghị, kiến nghị với BHTGVN và các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố những vấn đề bất thường phát sinh có thể gây ra rủi ro, mất an toàn trong hoạt động ngân hàng.

Đối với công tác kiểm tra tại chỗ, Chi nhánh đã hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra 05 tháng đầu năm 2021. Từ tháng 6/2021 đến nay, hoạt động kiểm tra bị tạm hoãn, do tất cả 13 tỉnh, thành phố trong khu vực đều thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19. Mặc dù kế hoạch kiểm tra năm 2021 bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng công tác giám sát từ xa, hoạt động kết nối, trao đổi thông tin với các tổ chức tham gia BHTG và sự phối hợp với các NHNN chi nhánh trong khu vực được tập trung tăng cường nên không ảnh hưởng mục tiêu bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền. Vì vậy, đến thời điểm hiện tại, hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG do Chi nhánh quản lý vẫn ổn định và được kiểm soát tốt. Chi nhánh đã cử cán bộ tham gia vào Ban KSĐB của 04 QTDND bị đặt trong tình trạng KSĐB, đồng thời xây dựng phương án chi trả tiền gửi được bảo hiểm cụ thể đối với từng đơn vị, sẳn sàng thực hiện nghĩa vụ theo quy định khi phát sinh yêu cầu chi trả.

Công tác hướng dẫn, hoàn chỉnh thủ tục và hồ sơ đề nghị cấp lại và thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG đối với 02 tổ chức tham gia BHTG được Chi nhánh thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định; góp phần nâng cao niềm tin của người gửi tiền đối với hoạt động ngân hàng. Việc tham gia hoạt động thanh lý tại QTDND đã được chi trả tiền gửi được bảo hiểm nhằm thu hồi vốn của BHTGVN tiếp tục được Chi nhánh duy trì. Thực hiện thu phí BHTG của 100% QTDND do chi nhánh quản lý (không thu phí BHTG đối với 04 QTDND bị KSĐB), tổng số phí BHTG thu được năm 2021 là 15,7 tỷ đồng, tăng 13,8% so với năm 2020.

Để tiếp tục ổn định và nâng cao niềm tin của công chúng, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của BHTGVN trong việc góp phần đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng, công tác truyền thông, phổ biến chính sách BHTG tiếp tục được đẩy mạnh với các tiêu chí: đa dạng về hình thức và nội dung truyền tải thay đổi theo từng đối tượng tiếp cận. Do đối tượng ưu tiên hiện nay của chính sách BHTG chủ yếu là những người gửi tiền nhỏ, lẻ, thiếu thông tin về hoạt động của tổ chức nhận tiền gửi, tập trung chủ yếu ở vùng nông thôn, địa bàn hoạt động của các QTDND, nên hoạt động tuyên truyền của Chi nhánh hướng tớiđối tượng là cán bộ, thành viên, người  gửi tiền tại các QTDND, người dân và các tổ chức, đoàn thể sinh sống và hoạt động tại địa bàn hoạt động của các QTDND, cụ thể:

Tham gia phổ biến chính sách và các quy định mới về chính sách BHTG tại đại hội thành viên, đại hội thường niên của các QTDND; tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về chính sách bảo hiểm tiền gửi và hoạt động của BHTGVN” cho đối tượng là cán bộ, nhân viên và cộng tác viên của 159 tổ chức tham gia BHTG; cấp (phát) sổ tay ghi chép có in thông tin chính sách BHTG cho người gửi tiền u;

Tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến chính sách BHTG tại sự kiện “Công bố bản quyền và chính sách BHTG”, theo đề nghị hỗ trợ tuyên truyền chính sách BHTG của QTD Vĩnh Thạnh;

Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn phổ biến, thông tin về chính sách BHTG và hoạt động của BHTGVN cũng như Chi nhánh, nhân dịp Kỷ niệm 20 năm hoạt động của Chi nhánh BHTGVN khu vực ĐBSCL (2001-2021);

Phối hợp với Báo Tuổi trẻ và 11 tờ báo địa phương tại khu vực đưa bài thông tin về việc thay đổi hạn mức trả tiền BHTG (Theo Quyết định số 32/2021/QĐ-TTg ngày 20/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm);

Kiểm tra việc tuyên truyền chính sách BHTG tại bưu cục/bưu điện-văn hóa xã thuộc hệ thống VNPOST theo hình thức trực tuyến phù hợp diễn biến dịch bệnh theo chỉ đạo của BHTGVN;

Thực hiện 12 tin, bài chủ đề liên quan đến chính sách BHTG và hoạt động triển khai chính sách BHTG của Chi nhánh.

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả của chính sách BHTG cũng như hiệu quả triển khai chính sách BHTG, hoạt động nghiên cứu, tổng hợp ý kiến đóng góp, đề xuất của cán bộ viên chức đối với các văn bản quản trị điều hành, hướng dẫn triển khai nghiệp vụ của BHTGVN được Chi nhánh chú trọng thường xuyên. Chi nhánh cũng đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật BHTG theo hướng tăng cường năng lực tài chính và nâng cao năng lực hoạt động để BHTGVN tham gia có hiệu quả hơn vào quá trình tái cơ cấu hệ thống các TCTD.

Nhìn chung, hoạt động triển khai chính sách BHTG tại khu vực ĐBSCL từ đầu năm 2021 đến nay được thực hiện một cách linh hoạt, đầy đủ, không gián đoạn và phù hợp với diễn biến thực tế của dịch bệnh Covid-19. Trong thời gian tới, Chi nhánh tiếp tục nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch đảm bảo an toàn cho cán bộ viên chức và người lao động, vừa triển khai đầy đủ nhiệm vụ được giao, thông qua việc tiếp tục nâng cao hiệu quả các nghiệp vụ BHTG; cũng như linh hoạt, chủ động trong công tác quản trị điều hành./.

Thu Thủy - Chi nhánh BHTGVN khu vực ĐBSCL