Nhiều con em cán bộ BHTGVN được vinh danh tại Hội nghị biểu dương học sinh, sinh viên tiêu biểu là con cán bộ, công nhân, viên chức, lao động ngành Ngân hàng

08:42-06/08/2019

Ngày 02/8/2019, tại Hà Nội, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương học sinh, sinh viên là con cán bộ công nhân, viên chức, lao động ngành Ngân hàng có thành tích học tập, rèn luyện giai đoạn 2017-2019. Nhiều con em cán bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã được vinh danh tại Hội nghị.

Tới dự Hội nghị có đồng chí (đ/c) Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn NHVN; đ/c Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương, Học viện Ngân hàng, Công đoàn các cấp. Đại diện Công đoàn BHTGVN cũng đến tham dự Hội nghị.

Hội nghị đã biểu dương 199 học sinh, sinh viên là con cán bộ công nhân, viên chức, lao động ngành Ngân hàng với những thành thích xuất sắc trong học tập, rèn luyện giai đoạn 2017-2019, trong đó có 11 giấy khen đối với con cán bộ BHTGVN và 02 cháu được vinh danh tại Hội nghị biểu dương: em Hà Mai Ngọc - con đ/c Hà Hồng Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy BHTGVN - Thủ khoa Học viện Tài chính năm 2018; em Võ Hà An - con đ/c Đặng Thị Hồng Lý, Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung Bộ - Giải nhì cấp quốc gia Đại sứ văn hóa đọc 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú chia sẻ sự vui mừng, phấn khởi và đánh giá cao những thành tích mà các cháu học sinh, sinh viên và các bậc cha mẹ cùng nhà trường đã đạt được trong ba năm qua. Điều đó cho thấy công tác chăm lo, giáo dục trong mỗi gia đình cán bộ công chức, viên chức, lao động đã và đang được các cấp lãnh đạo trong Ngành quan tâm, chú trọng.

Ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động thiết thực của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam trong công tác đi sâu, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, viên chức, lao động, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, trong thời gian tới, các cấp lãnh đạo chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong Ngành, đặc biệt là tổ chức Công đoàn các cấp, đứng vai trò chỉ đạo, hướng dẫn là Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, cần xác định rõ những thời cơ, thách thức, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác gia đình, trẻ em trong tình hình mới thông qua các hoạt động, sự kiện có ý nghĩa thiết thực, góp phần động viên, khích lệ đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh đó, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các Cấp ủy Đảng, Chính quyền đối với công tác gia đình, trẻ em; tiếp tục đẩy mạnh làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, giá trị của công tác gia đình, trẻ em trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Ngoài ra, việc nghiên cứu, triển khai và vận dụng sáng tạo các chế độ, chính sách đối với đoàn viên, người lao động; quan tâm cải thiện, nâng cao điều kiện thụ hưởng cho lao động nữ cũng cần tiếp tục được quan tâm.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú kỳ vọng, Công đoàn ngành Ngân hàng sẽ duy trì làm tốt việc sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; kịp thời biểu dương, khen thưởng các gia đình cán bộ, công nhân viên chức, lao động tiêu biểu; tích cực quan tâm, nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc trẻ em là con cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong thời gian tới.

Đại diện Công đoàn BHTGVN tham dự Hội nghị biểu dương học sinh, sinh viên là con cán bộ công nhân, viên chức, lao động ngành Ngân hàng có thành tích học tập, rèn luyện giai đoạn 2017-2019

Đ/c Nguyễn Văn Tân - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam chia sẻ, song song với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phó, các cấp lãnh đạo trong Ngành, từ chuyên môn đến công đoàn, luôn quan tâm sát sao, định hướng chỉ đạo tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, tập trung cho người lao động, tạo điều kiện tốt nhất cho việc chăm sóc, giáo dục con em nhằm góp phần xây dựng và tạo nguồn lực cho xã hội. Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn các cấp, công tác nữ công đã luôn được quan tâm, chú trọng; vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích cho nữ cán bộ, đoàn viên, người lao động và con em trong Ngành được duy trì làm tốt.

Tính đến nay, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã 3 lần tổ chức Hội nghị biểu dương học sinh, sinh viên tiêu biểu cấp Ngành (Lần I năm 2013; Lần II năm 2016 và Lần III ngày hôm nay) với số lượng học sinh, sinh viên đạt thành tích cấp quốc gia, quốc tế không ngừng gia tăng.

Em Hà Mai Ngọc - con đồng chí Hà Hồng Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy BHTGVN - Thủ khoa Học viện Tài chính năm 2018

 

Em Võ Hà An – con đồng chí Đặng Thị Hồng Lý, CN BHTGVN khu vực Bắc Trung Bộ - Giải nhì cấp quốc gia Đại sứ văn hóa đọc 2019

Phòng TTTT