Chế Độ:  

Đảng ủy BHTGVN tham dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2021

13:55-22/11/2021

Ngày 18 và 19/11/2021, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (Đảng ủy Khối) tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021. Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tham dự hội nghị.

Hội nghị tập huấn được dẫn dắt bởi các báo cáo viên dày dạn kinh nghiệm, gồm: đồng chí Đinh Mạnh Thanh – Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, Trưởng phòng Tài chính Văn phòng Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Quốc Dũng – Vụ Thư ký, Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Cao Văn Thống - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Thị Tiếp – Phó Chủ tịch hội đồng khoa học Đảng ủy Khối, Báo cáo viên Trung ương….

Tại điểm cầu Đảng ủy BHTGVN, có đồng chí Hà Hồng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy BHTGVN; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy BHTGVN; các đồng chí lãnh đạo, trưởng phòng/ban tham mưu công tác Đảng.

Buổi tập huấn là cơ hội giúp cho các đồng chí tham gia cấp ủy các cấp, ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp, các đồng chí cán bộ làm công tác Đảng tại BHTGVN chủ động triển khai đường lối, chủ trương cũng như các Nghị quyết của Đảng để các văn bản này thực sự đi vào cuộc sống. Trên cơ sở đó, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi chủ trương, Nghị quyết của Đảng. 

Khóa tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng lần này tập trung nghiên cứu các nội dung như: Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng; Quy định số 22-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Ngoài ra, các báo cáo viên đi sâu phân tích, hướng dẫn công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; nghiệp vụ công tác tài chính Đảng; công tác lưu trữ, lập hồ sơ công việc; một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo, dân vận và về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở,...

Xuyên suốt khóa tập huấn, các học viên tại điểm cầu Đảng ủy BHTGVN nghiêm túc chú ý lắng nghe với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động nêu ra vướng mắc để cùng trao đổi và được báo cáo viên giải đáp. Từ đó, các học viên có thể hiểu rõ hơn để vận dụng những kiến thức được trang bị qua khóa tập huấn này vào thực tiễn, xử lý đúng các tình huống phát sinh trong quá trình triển khai công tác Đảng tại Đảng bộ BHTGVN.

Minh Ngọc