Philippines: Ban hành quy định về việc sử dụng và trưng bày các sản phẩm có hình ảnh của PDIC

09:54-23/12/2019

Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi Philippines (PDIC) gần đây đãvừa sửa đổi Quy định bắt buộc RI 2019-01 về việc sử dụng và trưng bày thông tin, hình ảnh chính thức của PDIC tại các ngân hàng.

Đây là bước triển khai tiếp theo sau khi ra mắt logo và thông điệp chính thức mới của PDIC: “Tiền gửi được bảo hiểm với hạn mức 500.000 Peso (gần 10.000 đô la Mỹ) cho mỗi người gửi tiền”, nhằm củng cố các mục tiêu chính sách công của tổ chức BHTG, bảo vệ người gửi tiền và thúc đẩy sự ổn định tài chính.

Theo đó, Thông thông điệp mới của PDIC sẽ chính thức thay thế cho thông điệp cũ: “Thành viên được bảo hiểm bởi PDIC, Hạn mức bảo hiểm tối đa 500.000 Peso” -  đã được PDIC tổ chức này sử dụng trong một thời gian dài, đó là: “Thành viên được bảo hiểm bởi PDIC, Hạn mức bảo hiểm tối đa 500.000 Peso”, trước đó, cũng như và thông điệp ngắn: “Thành viên được PDIC bảo hiểm”.

Cụ thể, Các các sửa đổi tại Quy định RI 2019-01 nêu rõ hướng dẫn, quy trình và tiêu chuẩn về việc sử dụng, niêm yết, trưng bày bảng biểu, thông điệp chính thức và các vật phẩm tuyên truyền khác do PDIC phát hành  có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2019.

Quy định cũng nêu rõ rằng các vật phẩm tuyên truyền do PDIC phát hành được sử dụng các ngân hàng là decal/sticker, standee trên máy tính để bàn và hình ảnh điện tử/kỹ thuật số cho các máy rút tiền tự động (ATM). Những vật phẩm chính thức này phải có logo PDIC và thông điệp do của PDIC. bảo hiểm chính thức

Theo RI 2019-01Bên cạnh đó, các ngân hàng được yêu cầu phải trưng bày một cách nổi bật và liên tục các bảng biểu, decal/nhãn dán của PDIC tại lối vào trụ sở chính, chi nhánh và các đơn vị chi nhánh; và standee máy tính để bàn PDIC tại quầy giao dịch hoặc nơi nhận tiền gửi trong trụ sở chính và các chi nhánh.

Quy định này cũng cho phép công ty tổ chức BHTGPDIC gỡ bỏ logo, thông điệp bảo hiểm và các vật phẩm khác trái với mục tiêu chính sách công, và áp đặt các biện pháp xử lý sai phạm đối với một ngân hàng và/hoặc các lãnh đạo, nhân viên ngân hàng không thực hiện đúng. Ngân hàng và/hoặc giám đốc, cán bộ, nhân viên hoặc đại lý của ngân hàng bị phát hiện vi phạm quy định RI 2019-01 sẽ bị phạt hành chính và cũng có thể phải chịu trách nhiệm cho các hành động dân sự và hình sự theo quy định của Đạo luật Cộng hòa số 3591 sửa đổi, hoặc Điều lệ hoạt động của PDIC.

PDIC bắt đầu phân phối miễn phí các hình ảnh, logo, decal và standee mới đến các ngân hàng trong quý IV năm nay.

Đ.T.T
Theo: "[PDIC]"