Năm 2020, kiểm soát quy mô tín dụng hợp lý, an toàn, hiệu quả

09:42-02/01/2020

Đó là thông tin được bà Hà Thu Giang – Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế đưa ra trong cuộc họp báo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sáng 31/12/2019 tại Hà Nội.

 

Theo Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, nhờ thực hiện quyết liệt các giải pháp trên, tín dụng tăng ngay từ đầu năm. Đến cuối năm 2019 tín dụng tăng trên 13% so với cuối năm 2018. Tín dụng đối với hầu hết các lĩnh vực ưu tiên đều tăng khá như : Tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 16%; Tín dụng đối với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng khoảng 15%; Tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng 11%,… Các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như cho vay hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp, cho vay khuyến khích nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, nhà ở xã hội,...cũng được các tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp tục triển khai quyết liệt; nhu cầu vốn cho các dự án trọng điểm được đáp ứng kịp thời. Tín dụng đối với lĩnh vực rủi ro được kiểm soát chặt chẽ, phù hợp với định hướng của NHNN.

Trước các khó khăn, thách thức ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh, nhất là của ngành nông nghiệp, NHNN đã chủ động, kịp thời triển khai các giải pháp tháo gỡ, chia sẻ khó khăn, như: (i) chỉ đạo các TCTD tập trung cho vay đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn để doanh nghiệp thu mua thóc, gạo cho nông dân khi giá gạo giảm trong vụ Đông Xuân 2019 với hạn mức tín dụng hơn 24.000 tỷ đồng, giải ngân cho vay gần 17.000 tỷ đồng để thu mua gần 2,7 triệu tấn lúa gạo; (ii) chủ động, tích cực triển khai tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh như hồ tiêu chết tại khu vực Tây Nguyên , dịch tả lợn Châu Phi  thông qua các giải pháp như: cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ (với dư nợ gần 880 tỷ đồng), miễn giảm lãi vay (với dư nợ 400 tỷ đồng), cho vay mới khôi phục sản xuất kinh doanh (số tiền 1.305 tỷ đồng)… giúp khách hàng tiếp tục ổn định duy trì sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đẩy mạnh cho vay tín dụng thương mại, NHNN tiếp tục chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Đặc biệt, trong năm 2019, để đáp ứng nhu cầu của người dân, phù hợp với diễn biến thực tế, Thống đốc NHNN đã ký quyết định  nâng mức cho vay từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay không phải bảo đảm tiền vay và nâng thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của các đối tượng đầu tư dài hạn. Đến cuối năm 2019, dự kiến dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 207.500 tỷ đồng, tăng 10,5% so với 31/12/2018, với hơn 6,5 triệu hộ còn dư nợ.

NHNN xác định, bước sang năm 2020, NHNN sẽ tiếp tục điều hành chính sách tín dụng theo hướng kiểm soát quy mô tín dụng hợp lý, an toàn, hiệu quả, tạo thuận lợi cho DN tiếp cận vốn; tập trung tín dụng cho những lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế do Quốc hội đề ra là 6,8%, kiểm soát lạm phát ở mức  4%. Các nhóm nhiệm vụ trong lĩnh vực tín dụng các ngành kinh tế được NHNN chú trọng triển khai bao gồm:

Một là, tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ TCTD mở rộng tín dụng có hiệu quả, chú trọng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên; Kiểm soát chặt chẽ rủi ro tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.

Hai là, tiếp tục chỉ đạo các TCTD triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với các ngành, lĩnh vực như nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp NVV, nhà ở xã hội, công nghiệp hỗ trợ, các chương trình mục tiêu quốc gia và tín dụng xanh,..; Kịp thời phối hợp các Bộ, ngành liên quan xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Ba là, tăng cường phối hợp với các địa phương đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn của người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục chỉ đạo các TCTD thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận tín dụng ngân hàng, trong đó khuyến khích các TCTD phát triển các sản phẩm tín dụng tiêu dùng đáp ứng nhu cầu nhu cầu tiêu dùng của người dân, đặc biệt các đối tượng thu nhập thấp.

Bốn là, tiếp tục chỉ đạo NHCSXH thực hiện các chương trình tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho người dân

Chính sách tín dụng là một trong những công cụ quan trọng của Chính phủ, NHNN trong việc điều hành, định hướng ngành ngân hàng cũng như hỗ trợ tăng trưởng kinh tế vĩ mô. Với những định hướng nói trên, năm 2020, chắc chắn tín dụng sẽ tăng hợp lý, đúng với nhu cầu thị trường cũng như khả năng, nhu cầu của các TCTD, đồng thời tạo lực đẩy để kinh tế vĩ mô tăng trưởng bền vững./.

 

Hương Giang