BHTGVN tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

13:40-12/01/2020

Sáng 10/01/2019, tại Hà Nội, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ BHTGVN.

 Tới dự hội nghị, về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung Ương (ĐUK DNTW) có đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo ĐUK DNTW và đại diện các Ban thuộc ĐUK DNTW. 

Về phía Đảng ủy BHTGVN có đồng chí Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT và các đồng chí thành viên HĐQT; đồng chí Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các đồng chí thành viên Ban điều hành; đồng chí Hà Hồng Sơn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cùng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, các đồng chí Kiểm soát viên, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, bí thư các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc, trưởng phòng, ban tại Trụ sở chính, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các cán bộ làm công tác đảng.

Đ/c Nguyễn Quang Huy – Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW,

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN nhận định: Năm 2019, nắm bắt tình hình diễn biến kinh tế xã hội, bám sát định hướng mục tiêu nhiệm vụ của ngành Ngân hàng, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước, Đảng ủy BHTGVN đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với sứ mệnh bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng, chung tay thực hiện hiệu quả, đồng bộ các giải pháp chính sách.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Đ/c Hà Hồng Sơn – Phó bí thư thường trực Đảng ủy BHTGVN báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Hà Hồng Sơn – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy BHTGVN trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ BHTGVN và Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ BHTGVN.

Đánh dấu mốc son 20 năm xây dựng và trưởng thành, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối, của Ban cán sự Đảng NHNN, Đảng ủy BHTGVN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các cấp chính quyền và tổ chức đoàn thể trong toàn hệ thống đã tổ chức thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. 

Trong năm 2019, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Đảng ủy BHTGVN và các cấp ủy đảng trực thuộc kịp thời quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối, thực hiện công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ Khối về việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, BHTGVN đã hoàn thành việc hợp nhất, thực hiện bố trí, sắp xếp nhân sự phù hợp sở trường công tác.

Đảng bộ đã tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng được duy trì đều và có nhiều tiến bộ; công tác kiểm tra, giám sát đã được chú trọng hơn; phương thức lãnh đạo của cấp uỷ chi bộ đã có sự đổi mới, sâu sát, gắn với tình hình thực tế của đơn vị. Năm 2019, Đảng bộ BHTGVN không có tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật, do đó không kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng.

Về công tác chính trị, tư tưởng, BHTGVN đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị, công tác thông tin đối ngoại năm 2019, tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019 và giành 01 giải C cá nhân; tham gia Cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế".

BHTGVN đã triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ đơn vị và Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thực hiện bổ sung, kiện toàn cấp ủy các cấp.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy, Ban lãnh đạo BHTGVN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các hoạt động nghiệp vụ theo kế hoạch đề ra, đạt được những kết quả nổi bật.

Đ/c Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo ĐUK DNTW phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo ĐUK DNTW biểu dương Đảng bộ BHTGVN đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong năm 2019. Trong năm 2020, Đảng bộ BHTGVN cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức đại hội chi bộ, Đảng bộ trên cơ sở bám sát, thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của TW và Đảng ủy khối; Tập trung kiểm điểm, đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với công tác xây dựng đảng; Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng; Thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chố; Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác xây dựng đảng; Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Thay mặt Đảng bộ BHTGVN tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ĐUK DNTW, đồng chí Nguyễn Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN khẳng định: trong năm 2020, Đảng bộ BHTGVN tiếp tục triển khai sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối với tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, khắc phục những tồn tại, hạn chế; quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Chính phủ giao và xây dựng Đảng bộ ngày càng phát triển, các tổ chức đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Trong khuôn khổ Hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga đã thay mặt ĐUK DNTW trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Văn Lam, UVBCH Đảng bộ BHTGVN, Bí thư Đảng ủy Chi nhánh, Giám đốc Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung Bộ và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” của Ban tổ chức Trung Ương cho đồng chí Hà Hồng Sơn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy BHTGVN.

 

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Văn Lam, Giám đốc Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung Bộ

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng đảng” cho đ/c Hà Hồng Sơn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy BHTGVN.

Đảng ủy BHTGVN cũng có quyết định khen thưởng cho 5 tập thể Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và 1 đồng chí đảng viên đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục.

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

 

Phòng TTTT