BHTG Philippines: Chi trả hơn 23 triệu USD cho người gửi tiền

08:52-07/02/2020

Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi Philippines (PDIC) cho biết, trong năm 2019, PDIC  đã chi trả tổng cộng 1,18 tỷ Peso (hơn 23 triệu đô la Mỹ) tiền bảo hiểm cho hơn 51.000 tài khoản (chiếm 92,25% tổng số tiền người gửi tiền yêu cầu bồi thường) tại các ngân hàng bị đóng cửa theo yêu cầu của Ngân hàng Trung ương Philippines (BSP).

Danh sách các ngân hàng phải đóng cửa bao gồm: Ngân hàng nông nghiệp Bagong, Ngân hàng nông nghiệp Mabitac (Laguna), Ngân hàng phát triển Palawan, Ngân hàng Valiant, Ngân hàng nông nghiệp Basey, Ngân hàng nông nghiệp Guihulngan, Ngân hàng nông nghiệp Đông Hagonoy, Ngân hàng nông nghiệp Larena, Ngân hàng nông nghiệp Lemery, Ngân hàng AMA Mandaluyong, và Ngân hàng tiết kiệm Maximum.  

PDIC đã hoàn tất công tác chi trả cho 10 trên tổng số 11 ngân hàng phải đóng cửa trong năm 2019. Giá trị tiền gửi tại các ngân hàng này ước đạt 1,27 tỷ Peso (24,8 triệu đô la Mỹ) của 76.000 tài khoản của người gửi tiền. Các yêu cầu trả tiền bảo hiểm đã được chi trả trong thời gian từ 12 đến 42 ngày làm việc tương ứng với số lượng tài khoản tiền gửi hợp lệ được duy trì trong ngân hàng đã đóng cửa.

Riêng trường hợp ngân hàng AMA Mandaluyong không thể chi trả do Lệnh cách ly tạm thời của Tòa án đối với ngân hàng này, kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2019 (tạm dừng hoạt động chi trả và thanh lý tài sản).

 Trước khi Lệnh phong tỏa tạm thời được ban hành, PDIC không thể kịp thời chi trả cho người gửi tiền do Ban giám đốc và các nhân viên ngân hàng này từ chối cung cấp hồ sơ người gửi tiền cho tổ chức BHTG. Tính đến hết tháng 6/2019, tổng số dư tiền gửi tại ngân hàng AMA Mandaluyong ở mức 1,4 tỷ peso (hơn 27 triệu đô la Mỹ) của gần 8.500 tài khoản tiền gửi.

PDIC đã đề nghị tòa án hủy bỏ lệnh cách ly để tiếp tục các công tác chi trả, bồi hoàn và thanh lý theo quy định.

Đ.T.T

[Philstar]