Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Quy chế và Hướng dẫn về phí BHTG

16:15-14/02/2020

Ngày 13/02/2020, tại Hà Nội, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quy chế và Hướng dẫn về phí BHTG thông qua hình thức trực tuyến.

 

Tham dự có ông Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, ông Ngô Quang Lương – Thành viên chuyên trách HĐQT, ông Nguyễn Đình Lưu – Phó tổng giám đốc cùng các ông, bà Kiểm soát viên, đại diện lãnh đạo các phòng ban tại Trụ sở chính, đại diện lãnh đạo 8 Chi nhánh và các cán bộ làm công tác thu phí.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đào Quốc Tính nhận định: Trải qua 20 năm phát triển, phí BHTG là nguồn thu quan trọng nhất của BHTGVN. Với hơn 43 nghìn tỷ đồng phí thu được, BHTGVN có khả năng bảo vệ ngày càng tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần ổn định hệ thống tài chính – ngân hàng.

BHTGVN đã xây dựng và ban hành Quy chế về phí BHTG và Hướng dẫn thực hiện nhằm thay thế các văn bản trước đây không còn phù hợp với cơ sở pháp lý mới, bổ sung, chỉnh sửa các nội dung còn thiếu, chưa rõ ràng để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tham gia BHTG và BHTGVN trong quá trình thu phí.

Tổng giám đốc Đào Quốc Tính đề nghị các phòng, ban, cán bộ nghiệp vụ trong toàn hệ thống BHTGVN thực hiện quán triệt nội dung Quy chế và triển khai nhất quán, triệt để trên cơ sở điều chỉnh các thủ tục cần thiết, tích cực phối hợp, trao đổi các khó khăn, vướng mắc để xử lý trước khi Quy chế có hiệu lực vào ngày 1/3/2020. Đồng thời, cần chủ động liên hệ, hỗ trợ, thực hiện tốt việc tuyên truyền đến các tổ chức tham gia BHTG trong thời gian tới.

Hội nghị đã được nghe đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý thu phí và chi trả trình bày tóm tắt các nội dung chính của Quy chế về phí BHTG và Hướng dẫn thực hiện cho các thủ tục, quy trình được sửa đổi. Ban tổ chức cũng đã giải đáp câu hỏi, ý kiến của đại diện các phòng, ban, Chi nhánh về việc thực hiện Quy chế để triển khai kịp thời trên toàn hệ thống.

 

Phòng TTTT