Phó Tổng Giám đốc BHTGVN Phạm Bảo Khánh: Sửa đổi Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm - tạo thuận lợi hơn cho tổ chức tham gia BHTG

14:54-16/03/2020

Ngày 31/12/2019, Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã ban hành Quyết định 1248/QĐ-BHTG về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm ban hành kèm theo Quyết định số 2252/QĐ-BHTG ngày 15/12/2017 của HĐQT BHTGVN để phù hợp với tình hình thực tế và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Quyết định 1248 có hiệu lực từ ngày 01/07/2020.

Để làm rõ các nội dung và kế hoạch triển khai Quyết định trong thời gian tới, phóng viên đã phỏng vấn bà Phạm Bảo Khánh - Phó Tổng Giám đốc BHTGVN.

PV: Thưa bà, Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm mới được triển khai hơn 1 năm, vậy, tại sao BHTGVN quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế này, bà có thể chia sẻ?

Bà Phạm Bảo Khánh: BHTGVN đã ban hành Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm từ năm 2017 và có hiệu lực từ 1/7/2018. Đến nay, sau hơn 1 năm triển khai, BHTGVN đã thực hiện khảo sát về việc triển khai Quy chế đối với gần 400 tổ chức tham gia BHTG để nắm được những khó khăn, vướng mắc mà các tổ chức này gặp phải.

Kết quả khảo sát cho thấy, BHTGVN cần phải chỉnh sửa, bổ sung để phù hợp với thực tiễn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tham gia BHTG triển khai Quy chế ngày càng hiệu quả, sát với tình hình thực tế của các tổ chức tham gia BHTG hơn nữa.

PV: Cụ thể, có những điểm mới nào trong Quyết định 1248 này, thưa bà?

Bà Phạm Bảo Khánh: Có thể nói, Quyết định 1248 với nhiều điểm mới sẽ góp phần giải quyết các khó khăn của các tổ chức tham gia BHTG trong quá trình thực hiện, trong đó có thể kể đến một số nội dung sau:

Thứ nhất, để hạn chế việc nhầm lẫn trong quá trình lập mẫu biểu báo cáo, Quyết định 1248 quy định đơn vị tính toán là đồng (VND).

Thứ hai, lùi thời hạn gửi báo cáo Mẫu 2a, 2b, 2c/BHTG từ “chậm nhất ngày 7 của tháng đầu quý thu phí” thành “ chậm nhất ngày 15 của tháng đầu quý thu phí”.  Như vậy, tổ chức tham gia BHTG sẽ có thêm 8 ngày để chuẩn bị dữ liệu và có thời gian kiểm tra, đối chiếu dữ liệu giữa Mẫu 01/BHTG và Mẫu 2a,b,c/BHTG trước khi gửi cho BHTGVN.

Thứ ba, Quyết định 1248 cũng giải thích rõ về việc duy trì thông tin báo cáo, bổ sung quy định về thời hạn lưu trữ dữ liệu, thông tin liên quan đến tiền gửi của khách hàng tại mẫu sao kê tiền gửi bằng đồng Việt Nam (Mẫu 03/BHTG).

Thứ tư, đối với Mẫu 2c/BHTG: bổ sung một số tài khoản tiền gửi được bảo hiểm và đưa ra hướng dẫn chi tiết cách lập mẫu biểu.

Ngoài ra, Quyết định 1248 còn hướng dẫn bổ sung cách lập một số mẫu biểu khác và phương thức gửi báo cáo các mẫu biểu này.

PV: Theo đánh giá của bà, việc sửa đổi, bổ sung này sẽ tác động như thế nào tới BHTGVN, tổ chức tham gia BHTG và người gửi tiền, thưa bà?

Bà Phạm Bảo Khánh: Đối với tổ chức BHTG, việc sửa đổi có ảnh hưởng nhưng theo chiều hướng tốt, vì những thay đổi này là để tháo gỡ khó khăn vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức trong quá trình triển khai Quy chế. Tiêu biểu là việc gia hạn thời gian gửi báo cáo sẽ giúp tổ chức tham gia BHTG chuẩn bị dữ liệu kỹ lưỡng hơn, hay việc thay đổi mẫu biểu là để đáp ứng những tổ chức phát sinh tài khoản tiền gửi được bảo hiểm ... Như vậy, để triển khai Quyết định 1248, các tổ chức tham gia BHTG cần rà soát, chỉnh sửa mẫu biểu báo cáo theo quy định mới.

Riêng người gửi tiền sẽ không bị ảnh hưởng gì bởi những thay đổi, bổ sung này.

Về phía BHTGVN, để triển khai những thay đổi này, trước tiên chúng tôi thực hiện chỉnh sửa phần mềm tiếp nhận thông tin báo cáo (ICM) - phần mềm mà tổ chức tham gia BHTG sử dụng để gửi báo cáo cho BHTGVN. Ngoài ra, BHTGVN đã dự thảo Hướng dẫn thực hiện Quyết định 1248 trong nội bộ BHTGVN, cũng như chuẩn bị ban hành Hướng dẫn về công nghệ tin học gửi tới các tổ chức tham gia BHTG nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị này trong quá trình sử dụng phần mềm mới.

PV: Như vậy, với khoảng thời gian 6 tháng kể từ khi Quyết định được ban hành đến khi có hiệu lực, các tổ chức tham gia BHTG có kịp chuẩn bị để truyền báo cáo theo quy định mới từ 1/7/2020 không, thưa bà?

Bà Phạm Bảo Khánh: Với hơn một năm kinh nghiệm triển khai Quy chế, từ việc chuẩn bị dữ liệu đến việc truyền gửi dữ liệu, BHTGVN dự kiến rằng tổ chức tham gia BHTG sẽ kịp chuẩn bị để truyền thông tin báo cáo theo quy định mới từ 1/7/2020.

Đồng thời, BHTGVN đã có kế hoạch test thử phần mềm mới với sự tham gia của một số tổ chức tham gia BHTG trước khi đưa vào triển khai chính thức trên toàn hệ thống vào ngày 01/7/2020.

Bên cạnh đó, BHTGVN còn có bộ phận hỗ trợ, sẵn sàng giải đáp thắc mắc của các tổ chức tham gia BHTG trong quá trình triển khai Quyết định 1248. Chúng tôi đã gửi trực tiếp số điện thoại và địa chỉ liên hệ tới từng tổ chức tham gia BHTG trong trường hợp các đơn vị này cần được hỗ trợ về mặt kỹ thuật cũng như các vấn đề có liên quan nếu phát sinh.

PV: Xin trân trọng cảm ơn bà!