Chế Độ:  

Silicon Valley Bank đóng cửa và Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi liên bang Mỹ tiếp nhận xử lý

14:39-13/03/2023

Cục Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California, Mỹ đã đóng cửa ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) ở California, Mỹ vào thứ Sáu, 10/3/2023; giao Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC) quản lý tài sản. Để bảo vệ người gửi tiền được bảo hiểm, FDIC đã thành lập Ngân hàng Bảo hiểm Tiền gửi Quốc gia Santa Clara (DINB). Vào thời điểm đóng cửa, FDIC với tư cách là cơ quan tiếp nhận xử lý ngay lập tức chuyển giao cho DINB tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của SVB. Theo Luật Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ, FDIC có thể thành lập ngân hàng DINB để đảm bảo rằng khách hàng tiếp tục có thể tiếp cận các khoản tiền gửi được bảo hiểm của mình.

Tất cả những người gửi tiền được bảo hiểm sẽ được tiếp cận đầy đủ các khoản tiền gửi được bảo hiểm của họ chậm nhất là vào sáng thứ Hai, 13/3/2023. FDIC sẽ trả trước cho những người gửi tiền không được bảo hiểm một khoản cổ tức trong tuần tới. Những người gửi tiền không được bảo hiểm sẽ nhận được chứng chỉ tiếp nhận tiền gửi đối với số tiền còn lại trong số tiền không được bảo hiểm của họ. Khi FDIC bán tài sản của SVB, FDIC có thể thanh toán thêm cho người gửi tiền không được bảo hiểm.

SVB có 17 chi nhánh ở California và Massachusetts. Văn phòng chính và tất cả các chi nhánh của Ngân hàng Thung lũng Silicon sẽ mở cửa trở lại vào thứ Hai, 13/3/2023. DINB sẽ duy trì giờ làm việc bình thường của SVB. Ngân hàng sẽ bắt đầu hoạt động lại chậm nhất là thứ Hai, 13/3, bao gồm cả dịch vụ ngân hàng trực tuyến và các dịch vụ khác. Séc chính thức của SVB sẽ tiếp tục được thanh toán.

Tính đến ngày 31/12/2022, SVB có tổng tài sản khoảng 209 tỷ USD và tổng số tiền gửi khoảng 175,4 tỷ USD. Tại thời điểm đóng cửa, số tiền gửi vượt hạn mức bảo hiểm chưa được xác định. Số tiền gửi không được bảo hiểm sẽ được xác định sau khi FDIC thu thập thêm thông tin từ ngân hàng và khách hàng.

Khách hàng có tài khoản trên 250.000 USD có thể liên hệ trực tiếp với FDIC qua số hotline.

FDIC với tư cách là cơ quan tiếp nhận xử lý sẽ giữ lại tất cả tài sản từ SVB để xử lý sau này. Khách hàng vay cần  tiếp tục thực hiện thanh toán như bình thường.

SVB là ngân hàng đầu tiên được FDIC bảo hiểm phá sản trong năm nay. Tổ chức được FDIC bảo hiểm đóng cửa gần đây nhất là Ngân hàng Bang Almena, Almena, Kansas, vào 23/10/2020.

Có thể thấy rằng, việc xử lý SVB đã được thực hiện theo đúng nguyên tắc thứ Sáu – thứ Hai (tức là tuyên bố đóng cửa vào thứ Sáu và mở cửa vào thứ Hai). Mặc dù các cơ quan quản lý liên quan đã thực hiện rất nhiều công việc trước khi đóng cửa vào ngày 10/3/2023, việc tuyên bố đóng cửa vào thứ Sáu và mở cửa lại vào thứ 2 thông qua việc thành lập ngân hàng bắc cầu đã giảm sự xáo trộn trên thị trường tài chính

TS. Phạm Bảo Khánh – Thành viên chuyên trách HĐQT BHTGVN