Chế Độ:  

BHTG Philippines gia hạn và mở rộng chương trình hỗ trợ người đi vay tại các ngân hàng bị đóng cửa

13:48-15/03/2023

Ngày 23/2/2023, PDIC công bố Hội đồng quản trị PDIC đã phê duyệt gia hạn và mở rộng việc triển khai Chương trình hỗ trợ người đi vay tại các ngân hàng bị đóng cửa (CLIP 2.0). Chương trình này được áp dụng từ ngày 21/12/2022, cho phép người đi vay nhận chiết khấu hoặc miễn giảm khi họ thanh toán các nghĩa vụ tài chính của mình đối với các ngân hàng trước đây đã bị Hội đồng tiền tệ - Ngân hàng Trung ương Philippines (BSP) ra quyết định đóng cửa.

Chương trình CLIP ban đầu được triển khai từ tháng 7/2021, nhằm mục đích giúp người đi vay thanh toán khoản vay dễ dàng hơn thông qua các ưu đãi. So với CLIP, chương trình CLIP 2.0 đã tăng mức dư nợ khoản vay gốc đủ điều kiện đăng ký nhận hỗ trợ từ 1 triệu Peso (khoảng 18.240 Đô la Mỹ) trước đó lên tới 5 triệu Peso (khoảng 91.205 Đô la Mỹ) để hỗ trợ cho nhiều người đi vay hơn. Thời điểm đóng cửa và tình trạng tín dụng sạch hay có đảm bảo cũng là những yếu tố được xem xét. Cụ thể, khách hàng có các khoản vay sạch tại các ngân hàng bị đóng cửa từ năm 2022 có thể nhận được hỗ trợ từ CLIP 2.0 trong vòng 1 năm kể từ ngày 21/12/2022 hoặc từ ngày nhận được thông báo của PDIC (tùy ngày nào đến trước). Ngoài ra, những người đi vay với các khoản vay sạch và có đảm bảo tại các ngân hàng bị đóng cửa trong năm 2021 và trước đó (những người không đủ điều kiện được áp dụng ưu đãi của CLIP) có thể được hỗ trợ theo CLIP 2.0 cho tới hết ngày 31/12/2023.

Với tư cách là tổ chức tiếp nhận các ngân hàng đổ vỡ, PDIC thu hồi các khoản thanh toán nghĩa vụ nợ của ngân hàng bị đóng cửa, dùng số tiền này để chi trả cho các chủ nợ của ngân hàng (người gửi tiền). Thông qua CLIP 2.0, PDIC cam kết hỗ trợ người đi vay bị ảnh hưởng bởi việc ngân hàng bị đóng cửa nhằm duy trì tín nhiệm của người đi vay và giúp họ lấy lại được các tài sản đã được dùng để thế chấp (nếu có). Cũng nhờ chương trình này, PDIC có thể tối đa hóa các khoản thu hồi nợ từ những người đi vay tại các ngân hàng bị đóng cửa và tối đa hóa giá trị thu hồi từ hoạt động thanh lý, từ đó chi trả được nhiều hơn cho các chủ nợ của ngân hàng và những người gửi tiền không được bảo hiểm. 

Phòng NCTH&HTQT

Nguồn: https://www.pdic.gov.ph/news-102519p1

https://www.philstar.com/business/2023/02/26/2247644/borrowers-closed-banks-get-payment-discounts

https://journal.com.ph/pdic-rolls-out-clip-2-0-for-closed-bank-borrowers/