Đại hội đại biểu Đảng bộ BHTGVN lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025: Phát huy tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”

08:54-25/08/2020

“Với chặng đường 20 năm xây dựng và trưởng thành cùng những kết quả đã đạt được, tôi tin tưởng Đảng bộ BHTGVN sẽ hoàn thành tốt các nội dung nhiệm vụ của Đại hội, lãnh đạo xây dựng BHTGVN ngày càng vững mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế toàn cầu trong thời gian tới” - Đồng chí Lê Văn Châu - Phó bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã nhấn mạnh như vậy khi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ BHTGVN nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 23 và 24/8/2020, Đảng bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Lê Văn Châu và Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ BHTGVN nhiệm kỳ 2020-2025

Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW); đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cùng đại diện lãnh đạo các Ban thuộc Đảng ủy Khối DNTW; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương.

Về phía Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có đồng chí Đào Minh Tú - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Thường trực; đồng chí Trần Việt Bắc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương và các đồng chí là đại diện lãnh đạo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Vụ Tổ chức Cán bộ, Thời báo Ngân hàng.

Tới dự Đại hội có đồng chí Đỗ Khắc Hải và đồng chí Nguyễn Quang Huy - Nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN; đại diện lãnh đạo Đảng ủy các một số NHTM, và 115 đại biểu đại diện cho gần 420 đảng viên thuộc Đảng bộ BHTGVN.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội, bao gồm: Đồng chí Phạm Bảo Lâm- Bí thư Đảng ủy , Chủ tịch HĐQT BHTGVN; đồng chí Đào Quốc Tính - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc BHTGVN; đồng chí Hà Hồng Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy BHTGVN;  đồng chí Ngô Quang Lương  - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn BHTGVN; đồng chí Phạm Bảo Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc BHTGVN.

Nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020

Đồng chí Phạm Bảo Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN phát biểu tại Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Bảo Lâm - Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐQT BHTGVN nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW, NHNN, cùng với sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết thống nhất, chủ động sáng tạo, quyết tâm khắc phục khó khăn, tập thể Đảng ủy, Ban lãnh đạo BHTGVN đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, thực hiện chính sách BHTG nhằm góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các TCTD và an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng, nâng cao niềm tin công chúng đối với hệ thống tài chính quốc gia; đồng thời hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động của toàn hệ thống.

Theo đó, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Ngày 19/7/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1058/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”, trong đó giúp tăng cường năng lực tài chính của BHTGVN để tham gia sâu hơn vào quá trình xử lý, cơ cấu lại các TCTD. NHNN đang nghiên cứu sử dụng nguồn vốn của BHTGVN để hỗ trợ cho các ngân hàng thương mại tham gia quá trình tái cơ cấu lại TCTD yếu kém thông qua việc mua trái phiếu dài hạn của các ngân hàng này.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD năm 2017cũng giúp BHTGVN tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu TCTD yếu kém. Do vậy, chức năng, nhiệm vụ của BHTGVN ngày càng được nâng cao, củng cố trong quá trình tham gia tái cơ cấu hệ thống TCTD. Với vai trò đó, thời gian qua BHTGVN đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ chính trị được Chính phủ, NHNN giao phó.

BHTGVN cũng tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, hoạt động cộng đồng, đóng góp xây dựng quốc phòng an ninh, bảo vệ chủ quyền đất nước, bảo vệ môi trường…Những kết quả đạt được đã khẳng định đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong xây dựng và triển khai chính sách BHTG đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển kinh tế đất nước và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc BHTGVN phát biểu tại Đại hội

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ BHTGVN nhiệm kỳ 2015-2020do đồng chí Đào Quốc Tính - Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày cũng cho thấy, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHTGVN lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ BHTGVN đã phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm; giữ vững các nguyên tắc lãnh đạo, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước; lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra với tinh thần nghiêm túc tự phê bình và phê bình.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện...

Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Phạm Bảo Lâm,với mục tiêu “Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện; đổi mới, sáng tạo, thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", trong nhiệm kỳ 2020-2025, về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ BHTGVN sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng và bồi dưỡng lý luận chính trị; đổi mới, quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng công tác tổ chức và cán bộ; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng...

Bên cạnh đó, tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và những biểu hiện cơ hội, bè phái, cục bộ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đối với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai các giải pháp nhằm bảo vệ tốt quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tín dụng và bảo vệ an toàn hệ thống ngân hàng.

Cụ thể, xây dựng Chiến lược phát triển BHTGVN đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; nghiên cứu và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHTG; nâng cao năng lực để BHTGVN có thể tham gia sâu hơn, hiệu quả hơn vào quá trình tái cơ cấu hệ thống các TCTD.

Nâng cao năng lực tài chính, đầu tư hiệu quả nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, đảm bảo nguyên tắc an toàn và phát triển vốn; nâng cao chất lượng công tác giám sát, kiểm tra đối với các tổ chức tham gia BHTG, đặc biệt là TCTD yếu kém.

Đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền chính sách BHTG để nâng cao nhận thức, niềm tin của người dân đối với chính sách BHTG và hệ thống ngân hàng quốc gia; đẩy mạnh trao đổi, hợp tác với các tổ chức BHTG quốc tế, hướng tới các chuẩn mực quốc tế về hoạt động BHTG.

Đặc biệt, ứng dụng khoa học công nghệ trong mọi hoạt động của toàn hệ thống BHTGVN, nhất là về quản lý, quản trị, điều hành để ngày càng phát triển bền vững.

Xây dựng BHTG vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội đất nước

Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đánh giá cao vai trò của Đảng bộ BHTGVN trong triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các đơn vị trong toàn hệ thống nỗ lực, vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHTGVN lần thứ I. Đồng chí đặc biệt ấn tượng với các chỉ tiêu Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ chính trị đã được BHTGVN hoàn thành vượt mức, nổi bật là: Tăng trưởng tổng tài sản bình quân đạt 22,29%/năm; Nguồn vốn nhàn rỗi được đầu tư tăng 22,55%/năm; Phí BHTG thu được tăng 16,22%/năm; Lãi thu từ hoạt động đầu tư tăng 16,02%/năm; 100% tài khoản tiền gửi của dân cư được bảo hiểm; 100% TCTD có hoạt động huy động tiền gửi được cấp chứng nhận BHTG.

“Những kết quả trên đã khẳng định vai trò, vị trí của Đảng bộ BHTGVN trong quá trình xây dựng và phát triển” - đồng chí Lê Văn Châu nhận định.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Lê Văn Châu đề nghị Đảng bộ BHTGVN tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức cách mạnh, công tác tổ chức, kiểm tra và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xem đây là nhiệm vụ then chốt, đảm bảo cho thắng lợi của sự nghiệp đổi mới…

Bên cạnh đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của BHTGVN; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ. Tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ quản trị cấp cao, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của BHTGVN trong giai đoạn mới…

“Với chặng đường 20 năm xây dựng và trưởng thành cùng những kết quả đã đạt được, tôi tin tưởng Đảng bộ BHTGVN sẽ hoàn thành tốt các nội dung nhiệm vụ của Đại hội, lãnh đạo xây dựng BHTGVN ngày càng vững mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế toàn cầu trong thời gian tới” -Đồng chí Phó bí thư Đảng ủy Khối DNTW bày tỏ tin tưởng.

Cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Châu, đồng chí Bí thư Đảng ủy,Chủ tịch HĐQT BHTGVN Phạm Bảo Lâm cam kết, với tinh thần chủ động, đoàn kết, khắc phục những tồn tại, hạn chế, Đảng bộ BHTGVN sẽ quyết tâm phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra. Đồng chí Phạm Bảo Lâm kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt mọi khó khăn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, xây dựng Đảng bộ BHTGVN thật sự trong sạch, vững mạnh; tất cả vì mục tiêu phát triển BHTGVN ngày càng lớn mạnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội tiến hành bỏ phiếu 

Với tinh thần “đoàn kết - dân chủ - đổi mới - phát triển”, Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BHTGVN nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 27 đồng chí. Đồng thời, Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 9 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí; bầu đồng chí Phạm Bảo Lâm giữ chức Bí thư Đảng ủy, đồng chí Đào Quốc Tính và đồng chí Hà Hồng Sơn giữ chức Phó bí thư Đảng ủy.


Ban Chấp hành Đảng bộ BHTGVN nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội


Thông qua Nghị quyết Đại hội

Đại hội cũng đã bầu 05 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025.

Phòng TTTT

Các tin đã đăng