Mở rộng tín dụng một cách an toàn, hiệu quả, cung ứng vốn cho nền kinh tế

09:50-23/09/2020

Theo thông tin của Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ sau tết Nguyên Đán, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực lên mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội của đất nước, tác động đến tất cả các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Đối với hoạt động ngân hàng, dịch Covid - 19 ảnh hưởng đến 2 khía cạnh: cầu tín dụng thấp mặc dù các TCTD đã đưa ra nhiều chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi, quy mô lớn và khách hàng gặp khó khăn trong trả nợ ngân hàng đúng hạn, dư nợ bị ảnh hưởng khoảng 2,27 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 25% trên tổng dư nợ toàn hệ thống, tiềm ẩn rủi ro đối với hoạt động ngân hàng.

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Vụ Trưởng vụ Tín dụng các ngành kinh tế- NHNN

Ngành ngân hàng chung tay hỗ trợ giảm ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến nền kinh tế

Trước những diễn biến phức tạp và tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, Chính phủ đã ban hành hàng loạt các giải pháp kích cầu, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã chủ động triển khai nhiều giải pháp về tín dụng nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thông qua việc yêu cầu các TCTD rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch đối với khách hàng vay vốn, xây dựng chương trình, kịch bản hành động của ngân hàng bám sát với thực tế để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. NHNN cũng đã ban hành Thông tư 01/2020/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 13/3/2020, tạo cơ sở pháp lý để các TCTD cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ, giúp người dân và doanh nghiệp giảm áp lực trả nợ để tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh; ban hành Chỉ thị 02/CT-NHNN ngày 31/3/2020 chỉ đạo các TCTD tăng cường triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch, trong đó yêu cầu các TCTD quán triệt các giải pháp của ngành ngân hàng đến tất cả các chi nhánh, phòng giao dịch của TCTD để kịp thời triển khai có hiệu quả.

Trong bối cảnh cầu tín dụng của nền kinh tế yếu do tác động của dịch bệnh, NHNN đã quyết liệt chỉ đạo TCTD tập trung mọi nguồn lực, đẩy mạnh cải cách quy trình thủ tục nội bộ, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn để nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay của khách hàng. Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của các TCTD hoạt động hiệu quả cũng được NHNN kịp thời điều chỉnh, qua đó giúp các tổ chức này có điều kiện mở rộng tín dụng lành mạnh vào các lĩnh vực phục vụ cho tăng trưởng kinh tế.

Thông tư 05 và các văn bản hướng dẫn thực hiện cho vay tái cấp vốn với lãi suất 0%, số tiền 16.000 tỷ đồng từ NHNN để NHCSXH cho người sử dụng lao động gặp khó khăn về tài chính vay trả lương cho người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch với lãi suất 0% theo đúng tinh thần Nghị quyết 42 của Chính phủ và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ đã được NHNN ban hành kịp thời. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo NHNN đã phối hợp với Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố tổ chức gần 20 Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên tất cả 6 vùng kinh tế toàn quốc để nắm bắt tình hình thực hiện các giải pháp của ngành ngân hàng, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, đồng thời đẩy mạnh gắn kết giữa ngành ngân hàng với các Sở, ngành địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn.

Trong 02 tháng đầu năm 2020, tín dụng tăng chậm (cụ thể cuối tháng 01 tăng 0,01%, cuối tháng 02 tăng 0,2%), tuy nhiên nhờ việc triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp hỗ trợ khách hàng, từ tháng 3 đã xuất hiện phục hồi khi cầu tín dụng bắt đầu tăng. Đến cuối tháng 8/2020, tăng trưởng tín dụng đạt 4,75% và đến ngày 16/9/2020 tín dụng đã tăng 4,81%. Tín dụng vẫn tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên như: tín dụng đối với lĩnh vực xuất khẩu tăng 4%; tín dụng lĩnh vực nông nghiệp nông thôn tăng 3,29%; tín dụng đối với lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng 3%... Các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, TTCP,...vẫn được các TCTD tiếp tục triển khai quyết liệt; nhu cầu vốn cho các dự án trọng điểm được đáp ứng kịp thời. Tín dụng đối với lĩnh vực rủi ro được kiểm soát chặt chẽ, phù hợp với định hướng của NHNN. NHCSXH đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng ưu đãi đối với với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, đến 31/8/2020, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 221.515 tỷ đồng, tăng 7,11% so với 31/12/2019, với hơn 6,5 triệu khách hàng còn dư nợ.

Các TCTD cũng đã quyết liệt triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đến ngày 14/9/2020, các TCTD đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho trên 271 nghìn khách hàng với dư nợ 321 nghìn tỷ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất cho gần 485 nghìn khách hàng với dư nợ 1,18 triệu tỷ đồng; đặc biệt các TCTD đã cho vay mới lãi suất ưu đãi (thấp hơn phổ biến từ 0,5 - 2,5% so với trước dịch) với doanh số lũy kế từ 23/1 đến nay đạt 1,6 triệu tỷ đồng cho 310 nghìn khách hàng.

Riêng chương trình cho vay lãi suất 0% đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc quy mô 16.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 42 của Chính phủ và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ: NHNN đã ban hành đầy đủ cơ sở pháp lý, văn bản hướng dẫn thực hiện và đã sẵn sàng nguồn vốn 16.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho NHCSXH vay. Tuy nhiên đến nay chỉ có 1 doanh nghiệp được UBND tỉnh phê duyệt danh sách đủ điều kiện vay vốn, nhưng DN đã tự cân đối nguồn trả lương cho người lao động. Hiện, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang được giao đầu mối trình Chính phủ xem xét sửa một số điều kiện tại Nghị quyết 42 để tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn.

Tiếp tục mở rộng tín dụng một cách hợp lý

Trong bối cảnh cả nước đã xác lập tình trạng bình thường mới trên tinh thần vừa phòng, chống dịch, vừa tập trung đẩy mạnh các hoạt động phục hồi kinh tế, bám sát các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chỉnh phủ, NHNN cho biết, những tháng cuối năm 2020 sẽ tiếp tục điều hành chính sách tín dụng theo hướng mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, hiệu quả, đẩy mạnh triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để khách hàng khôi phục sản xuất kinh doanh.

Theo đó, NHNN sẽ tiếp tục chỉ đạo các TCTD đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, chú trọng vào các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực SXKD, đặc biệt là các dự án hiệu quả, có khả năng phục hồi sau dịch. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng; Tích cực triển khai các chương trình tín dụng đối với ngành, lĩnh vực theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như: nông nghiệp nông thôn, DNNVV, nhà ở xã hội, công nghiệp hỗ trợ, các dự án trọng điểm, chương trình mục tiêu quốc gia; Kịp thời phối hợp các Bộ, ngành liên quan xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; Tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí và giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 01 của NHNN.

NHNN sẽ phối hợp với Bộ Tài chính để nhanh chóng có ý kiến thống nhất về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 01 cho phù hợp với thực tế của dịch bệnh, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, NHNN tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy mạnh kết nối ngân hàng - doanh nghiệp dưới nhiều hình thức khác nhau để kịp thời nắm bắt và xử lý khó khăn cho khách hàng vay vốn; tiếp tục chỉ đạo NHCSXH triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án giảm lãi suất một số chương trình tín dụng để hỗ trợ cho khách hàng./.

Đà Giang