Tiếp tục áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán

16:03-06/01/2021

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành văn bản 9499/NHNN-TT về việc tiếp tục áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán.

Văn bản nêu rõ, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp tác động đến người dân, doanh nghiệp, để tiếp tục chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế, NHNN đã ban hành Thông tư số 19/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013 của NHNN ban hành biểu phí dịch vụ thanh toán qua NHNN nhằm kéo dài thời gian giảm 50% mức phí giao dịch thanh toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, áp dụng từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 30/6/2021.

Thống đốc NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là tổ chức tín dụng - TCTD) tiếp tục áp dụng chính sách giảm phí dịch vụ chuyển tiền qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của NHNN cho khách hàng với mức giảm tối thiểu bằng số tiền giảm phí mà NHNN đã điều chỉnh giảm cho TCTD. Đồng thời, NHNN khuyến khích các TCTD thực hiện giảm phí lớn hơn mức giảm phí của NHNN đã thực hiện.

Thống đốc NHNN yêu cầu, Chủ tịch HĐQT/HĐTV, Tổng giám đốc các TCTD cần rà soát lại biểu phí dịch vụ thanh toán của tổ chức mình (loại phí, mức phí); xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể về việc áp dụng miễn giảm phí và thông tin công khai rộng rãi đến khách hàng về phạm vi, hình thức, thời gian áp dụng.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về NHNN (qua Vụ Thanh toán) để tổng hợp và xử lý.

Trong năm 2020, NHNN đã hai lần chỉ đạo các TCTD giảm phí cho khách hàng: Đợt một miễn, giảm phí đối với giao dịch 24/7 dưới 500.000 đồng; đợt hai đối với các giao dịch dưới 2 triệu đồng. Tổng số phí miễn, giảm cho khách hàng của các TCTD trong năm 2020 ước khoảng 1.100 tỷ đồng.

Hiện nay, một số loại phí ngân hàng thường thu của người sử dụng dịch vụ là phí chuyển tiền qua Internet Banking, Mobile Banking, phí rút tiền mặt và chuyển tiền trên các máy ATM nội mạng ngân hàng và liên ngân hàng. Ngoài ra, các khoản phí giao dịch chuyển tiền thực hiện tại quầy, các ngân hàng thu theo biểu tự xây dựng...

Mặc dù thanh toán không dùng tiền mặt đã có bước phát triển mạnh mẽ trong năm qua, nhưng với nhiều người dân, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa… việc sử dụng các sản phẩm thanh toán không dùng tiền mặt hiện đại vẫn còn khá dè dặt. Việc miễn giảm phí giao dịch cho người sử dụng cũng sẽ khuyến khích người dân sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng.

PV