Quốc hội phê chuẩn bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

14:56-12/11/2020

Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, vừa chính thức được Quốc hội phê chuẩn làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt  nam theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Sáng 12/11/2020, Quốc hội đã bỏ phiếu kín phê chuẩn bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước với 97,08% số phiếu tán thành.

Sau đó, Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước với 444/445 đại biểu tán thành.

Như vậy, với kết quả này, Quốc hội đã chính thức phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau khi Quốc hội phê chuẩn, bà Nguyễn Thị Hồng đã trở thành nữ Thống đốc đầu tiên trong lịch sử thành lập Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tính từ năm 1951 đến nay, ngành ngân hàng đã có 14 thống đốc, nhưng đều là nam giới. 

Với chức vụ mới, bà Nguyễn Thị Hồng cũng là thành viên nữ duy nhất trong số các thành viên Chính phủ tới thời điểm hiện tại.

Trước đó, chiều 11/11/2020, Quốc hội đã phê chuẩn việc miễn nhiệm chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với ông Lê Minh Hưng. Ông Lê Minh Hưng được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng T.Ư Đảng. Ông Hưng đồng thời thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tóm tắt tiểu sử tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng

- Sinh năm: 1968

- Quê quán: Hà Nội

- Học hàm, học vị: Thạc sỹ Kinh tế;

- Lý Luận chính trị: Cao cấp;

- Từ 01/1991 – 11/1993: Chuyên viên Vụ Quản lý ngoại hối, NHNN;

- Từ 11/1993 – 4/1995: Chuyên viên Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN;

- Từ 4/1995 – 4/2008: Phó Trưởng phòng/Trưởng phòng Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN;

- Từ 4/2008 – 7/2011: Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN;

- Từ 8/2011 – 01/2012: Phó Vụ trưởng, Phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN;

- Từ 01/2012 – 8/2014: Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN;

- Từ 8/2014 – 10/2020: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc NHNN (từ tháng 8/2014); Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ngân hàng Trung ương (từ tháng 8/2020).

- Ngày 12/11/2020 được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Thống đốc NHNN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

P.V