Đảm bảo cung ứng vốn đầy đủ và kịp thời đi đôi với an toàn, hiệu quả

14:49-28/09/2020

Ngay khi xảy ra dịch bệnh Covid-19, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chủ động ban hành các văn bản và tổ chức làm việc trực tiếp với các tổ chức tín dụng (TCTD), yêu cầu TCTD rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch đối với khách hàng để xây dựng chương trình, kịch bản hành động của ngân hàng nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Đồng thời, với việc hỗ trợ doanh nghiệp, các TCTD cũng phải đảm bảo an toàn vốn, chất lượng tín dụng, tránh những hệ lụy về sau.

Không hạ thấp điều kiện tín dụng

Trước ảnh hưởng của dịch bệnh đến khách hàng vay vốn, NHNN đã triển khai các giải pháp tín dụng nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, NHNN yêu cầu các TCTD đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch, xây dựng kịch bản hỗ trợ khách hàng. Đồng thời, NHNN đã ban hành Thông tư 01 có hiệu lực từ ngày 13/3/2020, tạo cơ sở pháp lý để các TCTD cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí và giữ nguyên nhóm nợ, giúp khách hàng tiếp tục được vay mới phục vụ sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, yêu cầu các TCTD phải ban hành quy trình nội bộ và công bố công khai quy trình thủ tục, đơn giản hóa quy trình thủ tục nội bộ, tạo thuận lợi cho khách hàng vay vốn nhưng không nới lỏng, hạ thấp điều kiện tín dụng để đảm bảo chất lượng tín dụng. NHNN cũng chỉ đạo các TCTD triệt để tiết giảm chi phí, thậm chí giảm lương, thưởng để dành nguồn lực hỗ trợ chia sẻ khó khăn cùng khách hàng thông qua giảm lãi suất cho vay đối với các khoản vay mới và dư nợ hiện hữu; tích cực triển khai nhiều chương trình cho vay lãi suất ưu đãi đối với khách hàng hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vửa (DNNVV)…

Ngoài ra, Thông tư 01 của NHNN quy định theo hướng trao quyền tự chủ, tạo thuận lợi cho các TCTD trong việc xem xét, quyết định thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho khách hàng. Các TCTD xem xét tự quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay đối với khách hàng trên cơ sở đánh giá mức độ thiệt hại thực tế của người dân, doanh nghiệp. NHNN cũng yêu cầu TCTD ngăn chặn việc lợi dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ để trục lợi, phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng.

Theo báo cáo của NHNN, đến ngày 14/9/2020, các TCTD đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho trên 271 nghìn khách hàng với dư nợ 321 nghìn tỷ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất cho gần 485 nghìn khách hàng với dư nợ 1,18 triệu tỷ đồng; đặc biệt các TCTD đã cho vay mới lãi suất ưu đãi (thấp hơn phổ biến từ 0,5 - 2,5% so với trước dịch) với doanh số lũy kế từ 23/1 đến nay đạt 1,6 triệu tỷ đồng cho 310 nghìn khách hàng.

Đối với việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư 01/2020/TT-NHNN, ngày 04/8/2020, Thủ tướng Chính phủ giao “NHNN Việt Nam chủ động làm việc trực tiếp và thống nhất với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan về nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, an toàn hệ thống các TCTD”. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện NHNN đang khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính để thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2020/TT-NHNN để sớm ban hành. Các nội dung chính của Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2020/TT-NHNN được dự kiến sửa đổi theo hướng: Tiếp tục giữ nguyên quy định về xác định nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với nợ được cơ cấu lại thời hạn giữ nguyên nhóm nợ quy định tại Thông tư 01; Sửa đổi, bổ sung điều kiện đối với nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ (phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 31/12/2020); Bổ sung quy định cho phép các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ đối với khoản giải ngân từ ngày 23/01/2020 đến ngày 10/6/2020 (thời điểm 10/6/2020 là thời điểm Thủ tướng Chính phủ ban hành Thông báo số 203/TB-VPCP về kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19).

Xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng với TCTD

Liên quan đến chỉ tiêu tín dụng, từ đầu năm đến nay, NHNN đã thường xuyên rà soát, đánh giá diễn biến và tác động của dịch bệnh đối với khả năng tăng trưởng tín dụng toàn ngành để xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với từng TCTD cao hơn chỉ tiêu đã giao, phù hợp với định hướng điều hành của NHNN.

NHNN đã điều chỉnh Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2020 cho hơn gần 30 TCTD trên cơ sở đề nghị của TCTD; nhằm đáp ứng đầy đủ, kịp thời vốn phục hồi sản xuất kinh doanh, nhất là vốn cho các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, qua đó tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn tiếp tục vay mới khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Theo Lãnh đạo NHNN, năm 2020, trong bất luận kịch bản dịch bệnh Covid-19 diễn biến theo chiều hướng nào, với việc nỗ lực sử dụng tối ưu các nguồn nội lực, tiết giảm chi phí và thực hiện đồng bộ các giải pháp, ngành ngân hàng cam kết cung ứng đầy đủ, kịp thời vốn tín dụng với chi phí (lãi suất) hợp lý để đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế.

Tại buổi họp báo mới đây của NHNN, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh: “NHNN sẽ tạo điều kiện cho mọi ngân hàng có nhu cầu nới room tín dụng, song vẫn kiểm soát chặt chẽ tín dụng rủi ro. Sắp tới, TCTD nào có nhu cầu điều chỉnh hạn mức tăng trưởng tín dụng, chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét trên tinh thần vừa tạo điều kiện cho TCTD mở rộng cấp tín dụng cho người dân, doanh nghiệp, nhưng vẫn phải theo nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả”.

Thời gian tới, NHNN tiếp tục theo sát diễn biến vĩ mô, thị trường trong và ngoài nước, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành để chủ động, linh hoạt điều hành tín dụng, sẵn sàng điều chỉnh tăng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với từng TCTD có nhu cầu và có khả năng mở rộng tín dụng hiệu quả, an toàn; qua đó đảm bảo cung ứng đầy đủ và kịp thời vốn cho nền kinh tế.

Quỳnh Trang