Jamaica: Quỹ BHTG dự kiến đạt giá trị 148 triệu USD

09:11-16/03/2017

Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi (BHTG) Jamaica – JDIC mới đây cho biết Quỹ BHTG dự kiến sẽ đạt giá trị 19 tỷ đô la Jamaica – JMD (tương đương 148 triệu USD) trong năm tài khóa 2017-2018. Dự báo này của JDIC cho thấy tăng trưởng của Quỹ BHTG nước này sẽ tăng thêm hơn 2 tỷ JMD (xấp xỉ 15,6 triệu USD). Năm tài khóa 2016-2017, quỹ BHTG ước đạt giá trị 16,7 tỷ JMD (gần 130 triệu USD). Thông tin này đã được báo cáo Hạ viện Jamaca trong tuần trước.

Nếu dự báo của JDIC thành hiện thực, trong năm tài khóa mới 2017-2018, Quỹ BHTG kỳ vọng sẽ đạt giá trị thặng dư 2,1 tỷ JMD (khoảng 16,3 triệu USD). Trong khi đó, năm tài chính hiện nay dự kiến quỹ BHTG sẽ thâm hụt 2,5 tỷ JMD (tương đương 19,4 triệu USD) chủ yếu do lãi suất thị trường giảm thấp hơn, ảnh hưởng đến kết quả đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của JDIC.  

Báo cáo của JDIC cũng đề cập đến kế hoạch tăng cường khung khổ tính phí theo rủi ro. Kế hoạch này đã được JDIC trình các cơ quan hoạch định chính sách xem xét và hy vọng sẽ sớm được đưa vào áp dụng đối với các tổ chức tín dụng.

MHP

Theo rjrnewsonline.com

Nguồn link: http://rjrnewsonline.com/business/deposit-insurance-fund-projected-to-increase-in-20172018