Bảo hiểm tiền gửi Nga tiếp nhận thành viên thứ 805

09:26-09/05/2017

Vừa qua, Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi (BHTG) liên bang Nga – DIA thông báo tiếp nhận thêm thành viên mới vào hệ thống BHTG, đó là NHTM cổ phần RFK-Bank có trụ sở tại Mátx-cơ-va. Đây là lần đầu tiên RFK-Bank được NHTW Nga cấp phép huy động tiền gửi bằng đồng rúp và ngoại tệ từ khách hàng tư nhân.

Đến nay, DIA có 805 thành viên là các tổ chức tín dụng, trong đó có 501 ngân hàng có giấy phép hoạt động kinh doanh mảng khách hàng tư nhân; 2 ngân hàng đang hoạt động với quyền được gia hạn trả nợ nhằm đáp ứng các yêu cầu đòi bồi thường của các chủ nợ, 4 tổ chức tín dụng hiện đã tạm mất quyền huy động vốn từ dân cư; 298 tổ chức tín dụng đang trong quá trình thanh lý.

M.H.P

Theo Reuters, BHTG Nga