KDIC - WB hợp tác phát triển hệ thống bảo hiểm tiền gửi

09:16-26/09/2017

Ngày 21/9 vừa qua, Tổng Công ty BHTG (KDIC)  đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) với Ngân hàng Thế giới (WB) nhằm cùng phối hợp phát triển cơ chế bảo hiểm tiền gửi và nâng cao năng lực cho các quốc gia đang phát triển.

Biên bản ghi nhớ này đã đáp ứng nguyện vọng của các quốc gia châu Á – Thái Bình Dương, như Indonesia, Philippines – những quốc gia đang có mong muốn học tập Hàn Quốc trong việc xây dựng cơ chế BHTG và ứng phó với khủng hoảng tài chính. Thông qua WB, những quốc gia này bày tỏ mong muốn KDIC có thể chia sẻ kiến thức chuyên môn cũng như kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực này.

Theo Biên bản ghi nhớ, KDIC và WB sẽ khởi động một loạt dự án chung hướng tới các chính phủ và các tổ chức BHTG tại các quốc gia đang phát triển. Phạm vi của những dự án này xoay quanh hoạt động tham vấn, hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực BHTG.

Mở đầu chuỗi dự án hợp tác là một chương trình đào tạo dành cho Chính phủ Indonesia liên quan đến việc xử lý đổ vỡ các tổ chức tài chính và quản lý tài sản cố định sẽ được tổ chức tại Jakarta, Indonesia vào tháng 11/2017. 

Đ.T.T

 

Nguồn: http://www.businesskorea.co.kr/english/news/money/19384-developing-countries-kdic-corporates-world-bank-developing-deposit-insurance-system