BHTG Malaysia sửa đổi cơ chế tính phí để tăng cường đánh giá rủi ro của các ngân hàng

09:05-22/12/2017

Theo tin từ Tổng công ty BHTG Malaysia (PIDM), cơ quan này vừa sửa đổi cơ chế thu phí phân biệt và sẽ chính thức áp dụng từ đầu năm tài chính 2018. Cụ thể, PIDM thay đổi một số chỉ báo về tình hình vốn của các ngân hàng, sử dụng “Tỷ lệ cho vay trên vốn khả dụng” và chỉ báo “cấu thành của vốn chủ đạo” được thay thế tương ứng cho “tỷ lệ vay trên tiền gửi” và “cơ cấu chủ thể gửi tiền”. 

Ông Rafiz Azuan Abdullah – Giám đốc điều hành PIDM cho biết, các chỉ báo mới sẽ mở rộng phạm vi đánh giá độ ổn định của nguồn vốn, phù hợp với các quy định hiện hành và việc phát triển nguồn vốn. Các tổ chức tham gia BHTG với cơ cấu vốn chính từ tiền gửi và các công cụ nợ sẽ được hưởng lợi nhờ việc áp dụng “tỷ lệ cho vay trên vốn khả dụng”. Thêm vào đó, chỉ báo “cấu thành của vốn chủ đạo” có tác dụng khuyến khích các tổ chức tham gia BHTG xây dựng cơ cấu vốn có từ các nguồn có tính ổn định cao hơn.

PIDM đã áp dụng cơ chế tính phí phân biệt nhằm khuyến khích các tổ chức tham gia BHTG quản lý rủi ro tốt hơn, đồng thời đảm bảo công bằng đối với các tổ chức này. Các tổ chức có mức độ rủi ro thấp sẽ phải đóng mức phí BHTG thấp hơn. PIDM đã liên tục đánh giá lại cơ chế tính phí phân biệt, qua đó đảm bảo tính cập nhật và phù hợp trong hệ thống ngân hàng không ngừng phát triển. Lần gần đây nhất PIDM đánh giá lại cơ chế tính phí là năm 2015.

“Theo thời gian, các ngân hàng ngày càng đa dạng hóa cơ cấu nguồn vốn. Ngoài tiền gửi truyền thống, các công cụ nợ dài hạn đang nổi lên như một nguồn vốn ổn định, được công nhận theo các tiêu chuẩn của Basel III cũng như các tiêu chuẩn mới của thị trường vốn Malaysia. Việc sửa đổi cơ chế tính phí phân biệt của PIDM lần này chính là một hành vi chính sách kịp thời nhằm đáp ứng những bước phát triển đó” – ông Rafiz thông tin.

Cơ chế tính phí mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm tài chính 2018. Khi đó, việc đánh giá các chỉ báo sẽ được thực hiện trên số liệu của các tổ chức tham gia BHTG tính đến 31/12/2017.

Trong thông báo mới đây,  PIDM cũng cho biết Điều lệ về việc tham gia BHTG 2017 (sửa đổi) của Tổng công ty này đã được công bố và chính thức có hiệu lực từ 02/11/2017. Quy định này ấn định nghĩa vụ và trách nhiệm đối với các tổ chức tham gia BHTG. Theo Điều lệ mới, các điều khoản và điều kiện tham gia BHTG được nâng cao, bao gồm việc tuân thủ các tiêu chuẩn giám sát cẩn trọng và Luật Hồi giáo Shariah, đảm bảo lưu trữ hồ sơ một cách hợp lý, bổ sung thêm một số yêu cầu về mặt thông tin và yêu cầu các tổ chức tham gia BHTG, trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự kiện nào có thể ảnh hưởng tới hoạt động an toàn, lành mạnh của mình, phải kịp thời thông báo cho PIDM.

Đ.T.T

Nguồn: http://www.pidm.gov.my/en/media/press-releases/pidm-revises-premium-framework-for-enhanced-assess/