Singapore: Hạn mức BHTG có thể tăng 1,5 lần vào giữa năm 2019

14:53-22/05/2018

Sau quá trình tham vấn ý kiến công chúng, mới đây, Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) tuyên bố sẽ chốt phương án đề xuất nâng hạn mức trả tiền bảo hiểm từ mức 50.000 đô la Singapore (tương đương khoảng hơn 37.200 đô la Mỹ) hiện nay lên 75.000 đô la Singapore (tương đương khoảng hơn 55.800 đô la Mỹ). Đề xuất của MAS sẽ được đệ trình lên Quốc hội nước này xem xét, phê chuẩn. Nếu được thông qua, việc điều chỉnh hạn mức dự kiến sẽ có hiệu lực từ 01/4/2019.

Tại Singapore, cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp triển khai cơ chế BHTG là Tổng công ty BHTG Singapore (SDIC). Hạn mức BHTG cao hơn sẽ đòi hỏi SDIC phải gia tăng quy mô quỹ BHTG trong giai đoạn 2020-2028. MAS cho biết, để tăng năng lực tài chính cho SDIC, phí BHTG sẽ tăng 0.5 – 1 điểm phần trăm so với hiện tại.

Theo MAS, hạn mức BHTG đang được đề xuất dự kiến sẽ bảo vệ toàn bộ đối với 90% người gửi tiền.

Bên cạnh đề xuất điều chỉnh hạn mức trả tiền bảo hiểm, MAS cũng đề xuất mở rộng phạm vi cơ chế bảo vệ chủ hợp đồng bảo hiểm nhà và ô tô sử dụng cho mục đích thương mại trong trường hợp công ty bảo hiểm bị phá sản cũng như đặt hạn mức bồi thường bảo hiểm để đảm bảo phí bảo hiểm ở mức chấp nhận được.

Đ.T.T

Nguồn: https://www.straitstimes.com/business/banking/higher-deposit-safeguards-insurance-policy-protection-for-private-hire-drivers-kick