Canada : Áp dụng cơ chế tái cấp vốn đối với Tập đoàn tài chính Desjardins

07:40-09/05/2019

Cơ quan giám sát tài chính Quebec (AMF) vừa công bố các quy định thực hiện cơ chế tái cấp vốn (bằng phương thức tự cứu trợ - bail in) áp dụng cho một số chủ nợ và bên nắm giữ chứng từ thế chấp của Tập đoàn tài chính Desjardins, có hiệu lực kể từ 31/3/2019.

Mục tiêu của các hoạt động xử lý, bao gồm cả cơ chế tự cứu trợ, là đảm bảo tính bền vững cho hoạt động của tổ chức nhận tiền gửi thuộc Tập đoàn Desjardins kể cả khi tập đoàn này đổ vỡ, để các chủ sở hữu chứng từ về vốn và chủ nợ giúp hấp thu tổn thất, do đó giảm thiểu rủi ro cho người nộp thuế.

Căn cứ vào cơ chế tự cứu trợ, trong trường hợp Tập đoàn Desjardins trở nên mất khả năng thanh toán, AMF có thể sử dụng một trong số các quyền hạn về xử lý để chuyển đổi bất kỳ phần nào của cổ phần vốn do Desjardins phát hành (như cổ phần vốn loại F) và/hoặc một số công cụ nợ cao cấp không được quy định do Desjardins phát hành trở thành chứng khoán vốn góp của Liên hiệp các tổ chức tài chính Desjardins Quebec, hoặc của một tổ chức nhận tiền gửi thuộc Tập đoàn Desjardins, hoặc của một pháp nhân khác được thành lập theo quy trình xử lý Tập đoàn Desjardins.

AMF cũng có thể hủy bỏ hoặc xóa bỏ bất kỳ cổ phiếu vốn hoặc công cụ nợ nào tương tự. Người nắm giữ cổ phiếu bị chuyển đổi, hủy bỏ hoặc xóa sổ hoặc các công cụ nợ có thể đủ điều kiện để được bồi thường theo quy định.

Cơ chế tự cứu trợ áp dụng cho tổ chức tài chính Desjardins về cơ bản tương tự như cơ chế áp dụng cho Liên bang Canada mà các ngân hàng phải thực hiện. Ngoài ra, cơ chế tự cứu trợ không hồi tố đối với các công cụ nợ và sẽ không áp dụng cho bất kỳ công cụ nợ nào được ban hành trước 31/3/2019.

Desjardins là tập đoàn tài chính hợp tác hàng đầu ở Canada và có quy mô lớn thứ năm trên thế giới, với tài sản trị giá khoảng 295,5 tỷ đô la Mỹ. Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các thành viên và khách hàng, Desjardins cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ cho các cá nhân và doanh nghiệp thông qua mạng lưới phân phối rộng lớn, các nền tảng trực tuyến và công ty con khắp Canada.

Được xếp hạng trong số các ngân hàng mạnh nhất thế giới theo tạp chí The Banker, Tập đoàn Desjardins có tỷ lệ vốn và xếp hạng tín dụng cao nhất trong ngành.

Đ.T.T

Theo [Newswire]