Azerbaijan tăng trần lãi suất tiền gửi được bảo hiểm

15:32-03/06/2020

Theo khuyến nghị của Ngân hàng Trung ương và Hội đồng Ổn định Tài chính, Hội đồng quản trị Quỹ bảo hiểm tiền gửi Azerbaijan (ADIF) vừa đưa ra quyết định tăng trần lãi suất tiền gửi được bảo hiểm bằng đồng nội tệ từ 10%/năm lên 12%/năm, áp dụng từ ngày 1/6/2020.

Tuy nhiên, đối với tiền gửi được bảo hiểm bằng ngoại tệ, trần lãi suất hàng năm vẫn duy trì ở mức khoảng 2,5%.

Trước đó, từ ngày 1/7/2019, trần lãi suất tiền gửi được bảo hiểm cho đồng Manat giảm xuống còn 10%/năm và bằng ngoại tệ đã giảm từ 3%/năm xuống 2,5%/năm.

Tại Azerbaijan, Luật Bảo hiểm tiền gửi được ban hành ngày 19/1/2016. Theo đó, kể từ ngày 4/3/2016, tiền gửi được bảo hiểm toàn bộ trong thời hạn 3 năm, bất kể số lượng tiền gửi là bao nhiêu, trần lãi suất tiền gửi được bảo hiểm bằng đồng nội tệ là 15%/năm và 3%/năm đối với tiền gửi bằng ngoại tệ (quy định bởi Hội đồng quản trị ADIF).

Đến ngày 19/2/2019, Luật này đã được sửa đổi và thời hạn bảo hiểm toàn bộ được gia hạn thêm 1 năm đến 4/3/2020. Tiếp đó, ngày 5/3/2020, Chính phủ tiếp tục gia hạn thời hạn bảo hiểm toàn bộ đến ngày 4/12/2020.

Thái Huy – Chi nhánh BHTGVN tại TP. HCM