Nga: Mở rộng phạm vi BHTG từ ngày 01/10/2020

08:47-14/10/2020

Sau khi được Hạ viện Nga thông qua và được Hội đồng Liên bang (Thượng viện) phê chuẩn, Luật Liên bang số 163-FZ ngày 25/05/2020 "Sửa đổi một số Đạo luật hợp pháp của Liên bang Nga” đã được Tổng thống Putin ký ban hành về việc mở rộng phạm vi bảo hiểm của hệ thống bảo hiểm tiền gửi (BHTG) Nga.

Theo đó, từ ngày 01/10/2020, các sửa đổi về BHTG được thông qua, phạm vi bảo hiểm được mở rộng đối với các tài khoản của một số tổ chức phi lợi nhuận và hiệp hội phục vụ cộng đồng. .

 Cụ thể, đối với tài khoản của một số tổ chức phi lợi nhuận và hiệp hội phục vụ cộng đồng, bao gồm hợp tác xã tiêu dùng (trừ các tổ chức tài chính phi ngân hàng), đối tác của chủ đất (bao gồm các hiệp hội chủ đất, nhà vườn), các tổ chức tôn giáo, quỹ từ thiện, các tổ chức có tên trong sổ đăng ký cung cấp dịch vụ công cộng; hạn mứcmức BHTG tối đa cho các khoản tiền gửi được xác định bằng RUB theo quy tắc tương tự áp dụng cho các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ được tính như sau: 100% các khoản tiền gửi tại ngân hàng (trừ đi số tiền người gửi tiền còn nợ ngân hàng), nhưng không vượt quá 1,4 triệu RUB (tương đương 18.117 USD).

 Các cá nhân mà tại thời điểm phát sinh nghĩa vụ chi trả, có số dư lớn trong tài khoản phát sinh từ việc bán bất động sản nhà ở, thừa kế, trợ cấp xã hội, theo quyết định của tòa án v.v. có thể nhận được khoản chi trả bảo hiểm tăng lên. Hạn mức chi trả lên đến lên tới 10 triệu RUB (tương đương 129.404 USD) sẽ được áp dụng cho các khoản tiền gửi đó trong 3 tháng kể từ ngày số tiền đó được ghi Có vào tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, hạn mức này còn áp dụng cho các tài khoản đặc biệt dùng vào mục đích cải tạo các cơ sở cộng đồng.

 Luật cũng đưa ra các sửa đổi khác nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống BHTG quốc gia. Luật được thông qua có ý nghĩa rất quan trọng, phục vụ lợi ích của người dân và các tổ chức định hướng xã hội, góp phần xây dựng niềm tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng Nga.

 Với hạn mức hiện nay 1,4 triệu RUB, Cơ quan BHTG Liên bang Nga (DIA) đã bảo vệ được 99,5% số lượng tiền gửi và 54,4% số dư tài khoản. DIA đã chi trả 1,99 tỷ RUB (tương đương 25,75 triệu USD) cho 4,16 triệu người gửi tiền, 2,14 tỷ RUB (27.692 triệu USD) cho 6.550 doanh nghiệp nhỏ. Trong 291 lượt chi trả sau khi hạn mức 1,4 triệu RUB  được ban hành, 97% người gửi tiền đã nhận toàn bộ số tiền tiết kiệm của họ tại các ngân hàng đổ vỡ.

Thái Huy – Chi nhánh BHTGVN tại TP. HCM
Theo: "https://www.asv.org.ru"