Đoàn công tác WB đến thăm và làm việc tại Chi nhánh BHTGVN khu vực Nam Trung Bộ & Tây Nguyên

09:29-18/05/2017

Ngày 12/5/2017, Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới (WB) do bà  Uller Lohmus làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) khu vực Nam Trung Bộ & Tây Nguyên (Chi nhánh).Tham dự buổi làm việc có bà Phạm Bảo Khánh - Phó Tổng Giám đốc BHTGVN, ông Nguyễn Xuân – Giám đốc Chi nhánh cùng đại diện Ban lãnh đạo và một số cán bộ Chi nhánh.

Nội dung buổi làm việc tập trung vào khảo sát và thu thập thông tin nhằm đánh giá hiệu quả của Dự án Hệ thống Thông tin quản lý và Hiện đại hóa ngân hàng (FSMIMS) đối với BHTGVN về nâng cao vai trò bảo vệ quyền lợi người gửi tiền; tăng cường chia sẻ thông tin, quy trình sử dụng thông tin trong nội bộ BHTGVN cũng như giữa BHTGVN và các cơ quan liên quan để đảm bảo an toàn, lành mạnh mạnh hệ thống các TCTD.

Tại buổi làm việc, bà Uller Lohmus – Trưởng đoàn công tác của WB đặt ra nhiều câu hỏi khảo sát về lợi ích mang lại từ các phần mềm ứng dụng của dự án FSMIMS tại Chi nhánh và những khó khăn cần tháo gỡ trong quá trình triển khai thực hiện. Bà Uller Lohmus cho biết, trong số các phần mềm của dự án thì việc triển khai phần mềm ERP ở các nước trên thế giới cũng gặp nhiều khó khăn, đồng thời đề xuất, chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình triển khai phần mềm ERP tại Chi nhánh.

Chi nhánh đã trình bày việc tiếp nhận và vận hành hệ thống mới; báo cáo các chương trình đào tạo trong khuôn khổ dự án FSMIMS Chi nhánh đã tham gia; những lợi ích Dự án FSMIMS mang lại cho người sử dụng tại Chi nhánh và những mong muốn của người sử dụng trong tương lai, đồng thời chia sẻ những thuận lợi, khó khăn sau khi thực hiện các phần mềm ứng dụng vào các hoạt động nghiệp vụ tại Chi nhánh.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Phạm Bảo Khánh - Phó Tổng Giám đốc BHTGVN gửi lời cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ, đóng góp của WB đối với việc thúc đẩy dự án FSMIMS hợp phần BHTGVN và cam kết trong thời gian tới, BHTGVN sẽ tiếp tục quan tâm và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để có thể sử dụng các phần mềm của dự án một cách hiệu quả nhất.

Phòng Tổng hợp –Chi nhánh BHTGVN khu vực Nam Trung Bộ & Tây Nguyên