Tập huấn nghiệp vụ Kiểm tra, Chi trả, Cấp & Thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG và Hướng dẫn thực hiện việc cung cấp thông tin giữa NHNN – BHTGVN

14:39-25/08/2017
Trong 03 ngày từ 22-24/8/2017, tại Hà Nội, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức khóa tập huấn nghiệp vụ Kiểm tra, Chi trả, Cấp & thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG và Hướng dẫn thực hiện việc cung cấp thông tin giữa Ngân hàng Nhà nước (NHNN) – BHTGVN. Tham dự khóa tập huấn có ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐQT BHTGVN; ông Nguyễn Đình Lưu – Phó Tổng giám đốc; ông Đinh Doãn Thành – Kiểm soát viên; đại diện Ban Giám đốc một số Chi nhánh BHTGVN khu vực phía Bắc; đại diện lãnh đạo các Phòng, ban và gần 100 học viên tại Trụ sở chính, Chi nhánh.
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi tập huấn, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh: Khóa tập huấn nghiệp vụ Kiểm tra, Chi trả, Cấp & Thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG và Hướng dẫn thực hiện việc cung cấp thông tin giữa NHNN – BHTGVN có ý nghĩa quan trọng, là một trong những cơ sở để triển khai hoạt động BHTG một cách có hệ thống và thống nhất; đồng thời, trong quá trình áp dụng vào thực tiễn cần rà soát những vấn đề cần chỉnh sửa, bổ sung để đề xuất việc nâng cấp, hoàn thiện hệ thống các văn bản này khi cần thiết. Theo ông Nguyễn Quang Huy, các nội dung xuyên suốt khóa tập huấn do các giảng viên là các lãnh đạo Phòng, ban nghiệp vụ tại Trụ sở chính chia sẻ sẽ là những kiến thức, kỹ năng hữu ích để đội ngũ lãnh đạo, cán bộ nghiệp vụ trong toàn hệ thống áp dụng hiệu quả trong quá trình thực hiện công tác nghiệp vụ.
 
Liên quan đến cơ chế phối hợp, chia sẻ, cung cấp thông tin giữa NHNN – BHTGVN, ông Nguyễn Quang Huy cho biết, BHTGVN đang dần hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin để ứng dụng hiệu quả hơn. Đối với nghiệp vụ cấp và thu hồi chứng nhận BHTG, từ ngày 05/8/2017 khi hạn mức BHTG mới có hiệu lực, BHTGVN tiến hành cấp mới, thu đổi Chứng nhận tham gia BHTG trên toàn hệ thống. Về nghiệp vụ chi trả BHTG, BHTGVN đã có các văn bản hướng dẫn cụ thể đối với lĩnh vực này.
 
 

 

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Đình Lưu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quang Huy, đồng thời gửi lời trân trọng cảm ơn Ban Lãnh đạo BHTGVN đã quan tâm, tạo điều kiện đối với công tác tổ chức các khóa tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu nhằm thúc đẩy và nâng cao năng lực của lãnh đạo các Chi nhánh, Trụ sở chính và đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống. Ông Nguyễn Đình Lưu đề nghị các học viên nêu cao tinh thần học tập nghiêm túc, nghiên cứu tài liệu và kiến thức tại khóa học để vận dụng vào thực tiễn; đồng thời khuyến khích các học viên chủ động nêu vấn đề và tích cực tham gia thảo luận những vướng mắc trong quá trình thực hiện, đưa ra các giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn trong thời gian tới.
 
Phòng TTTT