Hội thảo khoa học về phát triển thị trường mua bán nợ ở Việt Nam

16:11-22/12/2017

Ngày 19/12/2017, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo khoa học "Điều kiện hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ ở Việt Nam" do Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức.

Tham dự Hội thảo có ông Đào Quốc Tính – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc BHTGVN, ông Hoàng Xuân Hòa – Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp Ban Kinh tế Trung ương, ông Đào Văn Hùng - Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bà Lê Thị Kim Xuân - Trưởng đại diện Hiệp hội Ngân hàng tại TP. HCM, ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. HCM cùng các nhà khoa học, giảng viên các trường Đại học Kinh tế TP. HCM, Đại học Luật TP.HCM, Đại học Kinh tế Quốc dân Đại học Giao thông vận tải, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và Học viện Ngân hàng TP. HCM.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Đào Văn Hùng nhấn mạnh: Nợ xấu luôn đặt ra nhiều vấn đề phức tạp, gây ra nhiều rủi ro, hệ lụy xấu và là nguyên nhân chính của các cuộc khủng hoảng tài chính và sự bất ổn của nền kinh tế. Từ kinh nghiệm quốc tế, tham khảo một số kết quả nghiên cứu đã công bố, Hội thảo đề xuất hệ thống vấn đề và các giải pháp phát triển thị trường mua bán nợ ở Việt Nam trong bối cảnh mới để có thể giải quyết nợ xấu một cách căn cơ, tạo ra sự ổn định bền vững cho hoạt động và phát triển thị trường tài chính, tiền tệ.

Hội thảo đã được nghe các chuyên gia kinh tế và tài chính – ngân hàngtrình bày các chuyên đề "Phát triển thị trường mua bán nợ nhằm xử lý nợ xấu hiệu quả", kinh nghiệm quốc tế xử lý nợ xấu của Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…, hàm ý chính sách và những biện pháp cụ thể mà Việt Nam cần tập trung thực hiện; lợi ích và rủi ro của chứng khoán hóa các khoản nợ, kinh nghiệm quốc tế và áp dụng chứng khoán hóa tại Việt Nam; phân tích vai trò của thị trường trái phiếu và rủi ro vĩ mô đối với nền kinh tế, từ đó đưa ra yếu tố ảnh hưởng và rào cản của thị trường trái phiếu Việt Nam; đánh giá tổng quan về tình hình xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và một số giải pháp chính sách phát triển thị trường mua bán nợ tại Việt Nam. Những yếu tố thuận lợi và những vấn đề khó khăn cần quan tâm trong quá trình xử lý nợ xấu trên địa bàn TP. HCM cũng đã được phân tích một cách chi tiết, cụ thể, từ đó đưa ra 7 bước gợi ý cho chính sách phát triển thị trường mua bán nợ tại Việt Nam.

Các nội dung được xem xét, thảo luận tại hội thảo là những thông tin  hữu ích đối với các chuyên viên, nhà quản lý, nhà khoa học, giảng viên tham khảo trong hoạt động thực tiễn, từ đó nợ xấu được giải quyết căn cơ, tạo ra sự ổn định bền vững cho hoạt động và phát triển thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam./.

Thái Huy - Chi nhánh BHTGVN tại TP. HCM