Chi nhánh BHTGVN khu vực Đông Bắc Bộ: Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

08:34-24/05/2018

Ngày 18/5/2018, tại TP. Hải Phòng, Đảng bộ cơ sở Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) khu vực Đông Bắc bộ tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức Học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; và Chương trình tuyên truyền biển đảo năm 2018 đến toàn thể cán bộ đảng viên Chi nhánh.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, các Chi bộ và toàn thể đảng viên.

Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Đảng bộ Chi nhánh BHTGVN khu vực Đông Bắc Bộ do đồng chí Bí thư Đảng ủy trình bày nêu rõ kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện. Theo đó, Đảng ủy đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chuyên đề hàng năm đến đảng viên trong toàn Đảng bộ, đảm bảo 100% đảng viên được tham dự. Việc quán triệt, học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng ủy tập trung chỉ đạo tới toàn thể đảng viên thông qua các hội nghị cơ quan, các tổ chức đoàn thể và trong sinh hoạt chi bộ, đơn vị hàng tháng. Toàn Đảng bộ đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHTGVN và nghị quyết đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Hội nghị đã trình chiếu video phần trình bày chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phim tài liệu về Chương trình tuyên truyền biển đảo năm 2018 đến toàn thể cán bộ đảng viên Chi nhánh. Thông qua đó giúp toàn thể lãnh đạo, đảng viên Chi nhánh nhận thức sâu sắc hơn về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó nâng cao tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị; Nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên trong việc góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Sơn – Bí thư Đảng ủy cơ sở quán triệt toàn Đảng bộ cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, mỗi cán bộ đảng viên cần nâng cao ý thức học tập ở Bác từ những điều bình dị nhất; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là quá trình liên tục không ngừng nghỉ, trong mọi công việc, mọi hoàn cảnh.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)...

Thứ ba, các cấp ủy đảng cần triển khai tốt chuyên đề hàng năm, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra việc thực hiện nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, đảng viên. Tiếp tục việc học tập chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Phòng Tổng hợp Chi nhánh BHTGVN khu vực Đông Bắc Bộ