Chi bộ Chi nhánh BHTGVN khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Đặt vòng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ ở TP. Cam Ranh

14:55-06/06/2018

Ngày 28/5/2018, Chi bộ Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên đã tổ chức “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2018 với nội dung “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” và hoạt động về nguồn với Lễ đặt vòng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ ở thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là chủ trương lớn của Đảng, nhằm khơi dậy và phát huy các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Bác; hình thành, phát triển các giá trị đạo đức của chủ nghĩa xã hội; xây dựng con người Việt Nam có nhân cách cao đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng, lối sống văn minh. Với mục đích cao đẹp đó, toàn thể đảng viên trong Chi bộ đã nghiêm túc lắng nghe toàn bộ nội dung “Về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

Để tưởng nhớ công ơn của Người, sau khi quán triệt nội dung học tập, Chi bộ đã tổ chức hoạt động về nguồn với Lễ đặt vòng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ ở thành phố Cam Ranh. Tại đây, các đồng chí đảng viên và quần chúng ưu tú của Chi nhánh đã được cán bộ Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố Cam Ranh giới thiệu sơ lược về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nguồn gốc, ý nghĩa của tượng đài Bác Hồ ở Cam Ranh. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Chi bộ Chi nhánh đã báo cáo với Bác tình hình hoạt động thời gian qua, kính dâng lên Người những tấm lòng thành kính, yêu thương vô hạn, đồng thời xin hứa luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, vận dụng đúng đắn đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, nâng cao niềm tin công chúng, góp phần đảm bảo hoạt động an toàn, lành mạnh của các TCTD.

Phòng Tổng hợp – Chi nhánh BHTGVN khu vực NTB&TN