BHTGVN tiếp tục nỗ lực góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ ngành ngân hàng

15:14-25/01/2021

Bám sát tôn chỉ mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tín dụng, đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng, trong năm 2021, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết quả năm 2020

Đối mặt với những khó khăn, thách thức do tác động tiêu cực của lũ lụt, đại dịch Covid - 19, với tinh thần chủ động, sáng tạo, năm 2020 BHTGVN đã thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh Covid, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đối với công tác nghiên cứu đề xuất xây dựng cơ chế chính sách, BHTGVN đã bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tập trung hoàn thiện Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Đề án hạn mức trả tiền BHTG, Đề án phí BHTG phân biệt và hoàn thành nhiệm vụ khoa học cấp Bộ “Vai trò của BHTGVN trong hỗ trợ phát triển bền vững hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) ở Việt Nam đến năm 2025”.

Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ cũng như tạo điều kiện cho BHTGVN tham gia có hiệu quả vào quá trình cơ cấu lại tổ chức tín dụng (TCTD) yếu kém, BHTGVN đã chủ động nghiên cứu báo cáo với NHNN các nội dung sửa đổi Luật BHTG.

Ngoài ra, BHTGVN đã đề xuất với Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 20/2020/TT-BTC, ngày 01/4/2020, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 312/2016/TT-BTC ngày 24/11/2016 quy định chế độ tài chính đối với BHTGVN. Thông tư 20/2020/TT-BTC hướng dẫn thêm hai nghiệp vụ mới cho BHTGVN về nguồn vốn và cơ chế xử lý tổn thất khi xảy ra rủi ro về hoạt động cho vay đặc biệt đối với TCTD được kiểm soát đặc biệt (KSĐB); và hoạt động mua bán trái phiếu dài hạn của TCTD hỗ trợ theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD năm 2017.

Tính đến ngày 31/12/2020, có tổng số 1.282 tổ chức tham gia BHTG, bao gồm 96 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1.181 QTDND, 01 ngân hàng Hợp tác xã và 04 tổ chức tài chính vi mô.

Công tác triển khai chính sách và nghiệp vụ BHTG được BHTGVN chú trọng triển khai hiệu quả. Theo đó,công tác cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG được thực hiện thực hiện kịp thời, đúng quy định, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức tín dụng. Trong năm 2020, BHTGVN thực hiện cấp mới 01 Chứng nhận, cấp lại 22 Chứng nhận và cấp 333 bản sao Chứng nhận tham gia BHTG, thu hồi 01 Chứng nhận tham gia BHTG theo đề nghị của các tổ chức tham gia BHTG.

BHTGVN đã thực hiện giám sát đối với 100% các tổ chức tham gia BHTG, trong đó tập trung giám sát chuyên sâu để theo dõi và tham gia xử lý các QTDND có vấn đề. BHTGVN đã hoàn thành các báo cáo giám sát chung và giám sát chuyên sâu theo định kỳ đối với các tổ chức tham gia BHTG, kiến nghị kịp thời với NHNN các vấn đề phát sinh.

Khắc phục khó khăn bởi thiên tai lũ lụt và dịch Covid-19, BHTGVN đã nỗ lực hoàn thành kiểm tra đối với 365 tổ chức tham gia BHTG theo định kỳ và đặc biệt hoàn thành kiểm tra đối với 18 QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN.

Với tinh thần chủ động và trách nhiệm, BHTGVN đã nỗ lực phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia vào quá trình cơ cấu lại, xử lý các TCTD nói chung và QTDND nói riêng theo chỉ đạo của NHNN, đặc biệt trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 06 ngày 02/10/2018 của Thống đốc NHNN với một số nội dung trọng tâm như: tăng cường vai trò BHTG trong việc tham gia hỗ trợ, xử lý các QTDND yếu kém, được đặt vào tình trạng KSĐB.

Hiện tại, BHTGVN đang bảo vệ cho khoảng 6 triệu tỷ đồng tiền gửi của hơn 70 triệu người gửi tiền tại các tổ chức tham gia BHTG. Trong năm 2020, BHTGVN không phát sinh nghĩa vụ chi trả tiền bảo hiểm đối với các tổ chức tham gia BHTG. Tuy nhiên, BHTGVN đã theo dõi sát sao quá trình thực hiện xử lý pháp nhân đối với các tổ chức tham gia BHTG yếu kém được KSĐB, đồng thời chủ động xây dựng phương án chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền thuộc đối tượng được BHTG, vận hành chương trình mô phỏng chi trả trên phần mềm đối với ngân hàng thương mại để luôn sẵn sàng bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền

Để tiếp tục bổ sung nguồn thu cho quỹ dự phòng nghiệp vụ, BHTGVN đã tích cực đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức tham gia BHTG tính và nộp phí theo quy định; giải đáp các vướng mắc và xử lý kịp thời các vi phạm trong việc tính và nộp phí BHTG. Nhìn chung các tổ chức tham gia BHTG đã thực hiện tính, nộp phí BHTG đầy đủ, đúng quy định, đạt 108,7% kế hoạch thu phí được NHNN giao, tăng 13% so với số phí BHTG thu được năm 2019.

Đồng thời, BHTGVN thực hiện miễn nộp phí BHTG đối với tổ chức tham gia BHTG được kiểm soát đặc biệt theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD với số tiền là 192,9 tỷ đồng.

Nhằm góp phần phát triển nguồn vốn, đem lại nguồn thu bổ sung cho quỹ dự phòng nghiệp vụ và nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo thanh khoản cho dự phòng chi trả BHTG, xử lý và tham gia hỗ trợ quá trình tái cơ cấu các TCTD, BHTGVN đã tích cực triển khai hoạt động đầu tư vốn đúng quy định, an toàn, hiệu quả, thực hiện đầu tư thận trọng, linh hoạt trên cả thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp; thực hiện tốt việc thu hồi đầy đủ các khoản gốc và lãi đầu tư đến hạn, đảm bảo nguồn vốn nhàn rỗi có thể quay vòng tái đầu tư.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của BHTGVN đã đầu tư là hơn 67 nghìn tỷ đồng (tăng hơn 19% so với thời điểm 31/12/2019) và trong năm 2020 BHTGVN đã thực hiện đầu tư hơn 20 nghìn tỷ đồng, đạt hơn 105% kế hoạch được giao. Doanh thu hoạt động đầu tư vốn năm 2020 đối với các khoản đầu tư là trên 3 nghìn  tỷ đồng, đạt hơn 102% kế hoạch được giao.

Hoạt động truyền thông được BHTGVN đẩy mạnh theo hướng đa dạng về nội dung, hình thức, mở rộng các kênh truyền thông với mục tiêu hướng truyền thông về sự đảm bảo an toàn của hệ thống ngân hàng; truyên truyền về điều chỉnh hạn mức BHTG, xây dựng Luật BHTG, thí điểm thực hiện khảo sát trực tuyến đánh giá mức độ nhận thức của người gửi tiền đối với chính sách BHTG...

Thực hiện Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNNVN về phòng chống dịch bệnh Covid-19, cùng với việc đảm bảo công tác chuyên môn, BHTGVN đã khẩn trương, quyết liệt, chủ động triển khai hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh; đặc biệt chú trọng tập trung xây dựng kịch bản, ban hành kế hoạch hành động chi tiết; quán triệt đến toàn thể người lao động tinh thần “chống dịch như chống giặc”; phun thuốc khử trùng, phát nước rửa tay, khẩu trang phòng dịch Covid-19; thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo và triển khai các hoạt động khác nhằm đảm bảo an toàn tại đơn vị. Trong năm 2020, tại BHTGVN chưa ghi nhận trường hợp lây nhiễm virus Covid-19 và mọi hoạt động đều được triển khai thông suốt hiệu quả.

Nỗ lực, thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2021

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2020, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, của NHNN, của Đảng ủy Khối DNTW, thực hiện chỉ đạo của Phó Thống đốc Đào Minh Tú tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021, BHTGVN đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 như sau:

Một là, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, hoàn thành việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án hạn mức trả tiền BHTG; Đề án phí BHTG phân biệt; Báo cáo Tổng kết thi hành Luật BHTG; Tăng vốn điều lệ cho BHTGVN từ kết quả hoạt động của Dự án FSMIMS.

Hai là, xây dựng Chương trình thực hiện Chiến lược phát triển BHTG và tổ chức thực hiện ngay sau khi được phê duyệt; Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật BHTG theo hướng hoàn thiện chính sách BHTG phù hợp với thông lệ quốc tế và bổ sung thêm cơ chế để BHTGVN nâng cao năng lực tài chính, tham gia sâu hơn vào quá trình xử lý các TCTD yếu kém.

Ba là, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ sở pháp lý về cơ chế hỗ trợ của BHTGVN đối với TCTD trước khi xử lý phá sản, giải thể; phối hợp tích cực với NHNN sửa đổi Thông tư 34/2016/TT-NHNN và xây dựng quy chế làm việc, trao đổi thông tin giữa NHNN Chi nhánh các tỉnh, thành phố và BHTGVN.

Bốn là, triển khai đầy đủ và hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của BHTGVN theo quy định của pháp luật, trong đó tập trung thực hiện cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG kịp thời; giám sát 100% tổ chức tham gia BHTG; hoàn thành kiểm tra tổ chức tham gia BHTG theo kế hoạch kiểm tra định kỳ và theo chỉ đạo của NHNN; tích cực tham gia quá trình cơ cấu lại, xử lý các QTDND yếu kém; tính và thu phí BHTG theo đúng quy định; đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi an toàn và hiệu quả; thực hiện chi trả BHTG chính xác, kịp thời khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người gửi tiền ở vùng sâu, vùng xa và tại các QTDND.

Năm là, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị điều hành, các đề tài nghiên cứu ứng dụng của BHTGVN. Thực hiện tốt các hoạt động hợp tác quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ, học hỏi kinh nghiệm của các tổ chức BHTG trên thế giới thể hiện là thành viên của Hiệp hội BHTG quốc tế.

Sáu là, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ, hậu cần, trong đó chú ý kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập trung đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu cho cán bộ để thực hiện tốt các nhiệm vụ mới được giao; xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh và các chỉ tiêu được NHNN giao; nâng cao chất lượng công tác kế toán, kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ, quản trị, văn phòng, đẩy mạnh đổi mới và ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản trị và quản lý.

Giải pháp thực hiện

Nhằm triển khai thực hiện thành công các nhiệm vụ năm 2021, BHTGVN đề ra một số giải pháp:

Nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động, đặc biệt phát huy tối đa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy. Ban Lãnh đạo BHTGVN, các phòng, ban tại Trụ sở chính và Chi nhánh BHTGVN quyết tâm, tập trung, nâng cao kỷ luật, tăng cường đoàn kết nội bộ, phối hợp chặt chẽ và thực hiện có hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động và lịch công tác nhằm chủ động trong quản lý, điều hành, sử dụng hiệu quả các nguồn lực và triển khai công việc thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống. Tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát trong quá trình triển khai Kế hoạch hoạt động của BHTGVN. Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện công việc và đề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ công tác chuyên môn cũng như hoạt động quản trị điều hành đạt hiệu quả cao.

Bố trí cán bộ đúng người, đúng việc, phù hợp năng lực và sở trường; thực hiện phân công và phân nhiệm cụ thể tới từng đơn vị và cá nhân để phân định trách nhiệm rõ ràng và góp phần tăng tính hiệu quả của kế hoạch công tác đã đề ra. Đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng cán bộ. Quan tâm, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ có năng lực, có tinh thần trách nhiệm, chuyên nghiệp.

Nghiêm túc triển khai chỉ đạo của NHNN. Tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành và đơn vị có liên quan nhằm hỗ trợ cho các hoạt động của BHTGVN.

Thực hiện tốt quy chế, quy định, quy tắc làm việc của BHTGVN và phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức Đoàn thể trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện quy chế dân chủ. Phát động các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời thực hiện chính sách khen thưởng, kỷ luật kịp thời trong toàn hệ thống. Toàn hệ thống BHTGVN quyết tâm thi đua, đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu, từng bước đổi mới, nâng tầm tổ chức, tăng cường vai trò của BHTGVN trong tham gia cơ cấu lại hệ thống các TCTD, phấn đấu trở thành tổ chức BHTG tiên tiến theo thông lệ quốc tế và là công cụ chính sách hữu hiệu góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ ngành ngân hàng.

Văn Phòng BHTGVN