Hội nghị người lao động cấp Trụ sở chính BHTGVN năm 2019

08:57-29/03/2019

Ngày 28/3/2019, tại Hà Nội, Trụ sở chính Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019. 

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Quang Huy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN và các thành viên HĐQT; ông Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các thành viên Ban điều hành; các ông, bà Kiểm soát viên cùng các đại biểu đại diện cho cán bộ, người lao động tại Trụ sở chính.

Ban lãnh đạo BHTGVN tặng hoa đội văn nghệ chào mừng hội nghị

Tại Hội nghị, ông Vũ Văn Long – Phó Tổng giám đốc BHTGVN đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Trụ sở chính BHTGVN. Theo đó, năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban lãnh đạo cùng tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của người lao động tại Trụ sở chính và toàn hệ thống, BHTGVN đã hoàn thành tốt sứ mệnh bảo vệ người gửi tiền, góp phần duy trì hoạt động an toàn, lành mạnh của hệ thống tài chính - ngân hàng.

Giữ vai trò là đơn vị đầu mối triển khai các hoạt động trên toàn hệ thống, với 18 phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ, Trụ sở chính đã nỗ lực hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm 2018, đóng góp vào thành tích chung của BHTGVN, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ. Cụ thể, các phòng, ban Trụ sở chính đã nghiên cứu, đề xuất và hoàn thiện các cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ; Triển khai chính sách và nghiệp vụ BHTG hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống; Các chế độ chính sách liên quan đến người lao động được quan tâm và đáp ứng kịp thời, động viên người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ; Công tác tiền lương, BHXH, BHYT và các chế độ chính sách khác được thực hiện kịp thời, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người quản lý và người lao động. Lãnh đạo chuyên môn và tổ chức đoàn thể luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo và triển khai thực hiện Quy chế dân chủ tại Trụ sở chính. Các phòng, ban xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, quy trình công tác chuyên môn…, tổ chức xin ý kiến công khai, dân chủ và đúng quy định.

Đặc biệt, trong năm 2018, Trụ sở chính không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Trên cơ sở triển khai các nhiệm vụ của ngành ngân hàng và toàn hệ thống BHTGVN, Trụ sở chính đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, bao gồm:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện và bám sát kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm đã được đề ra trong phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2019 của BHTGVN theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tổ chức và động viên người lao động toàn hệ thống hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, nỗ lực vì mục tiêu phát triển của hệ thống BHTGVN.

Thứ ba, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của người lao động.

Thứ tư, phối hợp với Công đoàn, đoàn thể thường xuyên chăm lo đời sống vật chất – tinh thần của người lao động; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; xây dựng tổ chức Công đoàn, đoàn thể vững mạnh.

Theo báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn Trụ sở chính, hoạt động công đoàn tại Trụ sở chính luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, sự ủng hộ của Ban lãnh đạo BHTGVN và lãnh đạo các phòng, ban; thực sự phát huy quyền làm chủ, tạo môi trường làm việc thuận lợi, cởi mở; điều kiện làm việc và thu nhập của người lao động luôn được đảm bảo ổn định…, do đó người lao động yên tâm công tác, tập trung nhiệt huyết cùng với người sử dụng lao động tạo nên khối đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của Trụ sở chính và góp phần xây dựng BHTGVN ngày càng phát triển bền vững.

 

Ông Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đại diện Ban lãnh đạo BHTGVN, Tổng Giám đốc Đào Quốc Tính đã chia sẻ tâm huyết muốn xây dựng tổ chức BHTG tiến cao tiến xa hơn, thực hiện tốt sứ mệnh bảo vệ quyền lợi người gửi tiền và góp phần đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng. Đồng thời Tổng giám đốc cảm ơn Chủ tịch HĐQT, Ban lãnh đạo BHTGVN đã luôn sát cánh, ủng hộ các hoạt động của Trụ sở chính để chung tay hoàn thành mục tiêu của tổ chức và xây dựng cơ ngơi, bản lĩnh BHTGVN như ngày hôm nay.

Tổng Giám đốc BHTGVN cũng trực tiếp trả lời các ý kiến, đề xuất liên quan tới tiền lương – thu nhập, xây dựng văn hóa công sở mang bản sắc BHTGVN, các chế độ chính sách bảo đảm quyền lợi của người lao động, khuyến khích các hoạt động văn hóa – thể thao, các hoạt động vì cộng đồng…

Nhấn mạnh con người là yếu tố quyết định thành công và sự phát triển bền vững của BHTGVN, Tổng giám đốc cam kết tiếp tục tạo điều kiện tối đa để cán bộ, viên chức, người lao động BHTGVN phát huy năng lực, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban lãnh đạo, đặc biệt là Tổng giám đốc luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng gặp gỡ, đối thoại, thảo luận và tiếp xúc một cách dân chủ, minh bạch với người lao động, phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của BHTGVN vì quyền lợi của người gửi tiền, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng.

Hội nghị đã bầu 67 đại biểu đại diện cho người lao động Trụ sở chính tham dự Hội nghị người lao động cấp BHTGVN, bầu Ban Thanh tra nhân dân tại Trụ sở chính nhiệm kỳ 2019 – 2021 và biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị.

 

Tổng giám đốc tặng hoa chúc mừng Ban Thanh tra nhân dân tại Trụ sở chính nhiệm kỳ 2019-2021

 

Một số tiết mục trong chương trình văn nghệ đặc sắc tại hội nghị

Phòng TTTT