Chế Độ:  

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên BHTGVN khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027

08:19-23/05/2022

Ngày 18/5/2022, Đoàn Thanh niên Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh BHTGVN khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại diện Đoàn khối DNTW và Đảng ủy BHTGVN chúc mừng BCH Đoàn thanh niên BHTGVN nhiệm kỳ 2022-2027 

Đại diện Đoàn khối DNTW và lãnh đạo BHTGVN trao Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" của Trung ương Đoàn cho các đồng chí có thành tích đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn

Đại diện Đoàn khối DNTW và Đảng ủy BHTGVN trao Bằng khen của BCH Đoàn Khối DNTW cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2017-2021

Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Thị Ngọc Quỳnh - Phó Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) và đại diện các ban của Đoàn Khối DNTW; đại diện Đoàn thanh niên các đơn vị trong Khối Hoạt động Tài chính Ngân hàng, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Về phía BHTGVN có đồng chí Phạm Bảo Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT;  đồng chí Đào Quốc Tính - Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; đồng chí Hà Hồng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; các đồng chí thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên BCH Đoàn thanh niên BHTGVN qua các nhiệm kỳ và 68 đoàn viên ưu tú đại diện cho 326 đoàn viên toàn hệ thống BHTGVN.

 Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Mai Thanh - Phó Bí thư phụ trách Đoàn Thanh niên BHTGVN báo cáo tình hình công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2022;  mục tiêu và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2017-2022, bám sát Nghị quyết Đại hội Đoàn BHTGVN lần thứ V; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên các năm của Đoàn Khối DNTW; Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên BHTGVN đã xây dựng và triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên hàng năm, giai đoạn 2017-2022. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được coi là nhiệm vụ trọng tâm, là yếu tố quan trọng hàng đầu tạo nên lòng quyết tâm, ý chí kiên cường của người cán bộ đoàn và đoàn viên. Thực hiện đầy đủ việc quán triệt, tuyên truyền và triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tới tất cả các chi đoàn và đoàn viên.

Về tổ chức các phong trào hành động cách mạng, Đoàn Thanh niên BHTGVN đã bám sát các phong trào của Trung ương Đoàn và Đoàn Khối DNTW phát động: phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, phong trào Thanh niên tình nguyện, phong trào Tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, Đoàn Thanh niên BHTGVN đã đạt được nhiều thành tích lớn, có thể kể đến như: trong năm 2021, Đoàn Thanh niên BHTGVN đăng ký và thực hiện đề tài cấp BHTGVN "Sửa đổi Luật BHTG nhằm nâng cao vai trò của BHTGVN trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền", gửi hồ sơ đề nghị Đoàn Khối DNTW quyết định công nhận là công trình cấp Khối. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, đoàn viên BHTGVN đã tích cực tham gia vào 24 đề tài nghiên cứu ứng dụng cấp BHTGVN và 2 đề tài nghiên cứu ứng dụng cấp Bộ (ngành Ngân hàng); Các chương trình an sinh xã hội, hiến máu tình nguyện, tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19; Các chương trình tuyên truyền, hành động để bảo vệ môi trường được tổ chức xuyên suốt trong nhiệm kỳ.

Từ những kết quả đạt được, Đoàn Thanh niên BHTGVN đã rút ra những bài học kinh nghiệm và đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2022-2027: đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận thức đúng đắn về các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; tổ chức các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên; xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị ; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chỉ đạo của Đoàn. Từ đó, Đoàn Thanh niên BHTGVN đã đưa ra khẩu hiệu hành động cho nhiệm kỳ 2022-2027 “Tuổi trẻ BHTGVN đoàn kết - xung kích - tình nguyện - sáng tạo - đổi mới”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Bảo Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN nhấn mạnh, trong thời gian qua, các mặt công tác của Đoàn Thanh niên đã được triển khai với nhiều hoạt động mới, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, có tính chất thực tiễn cao, quy tụ sự tham gia đông đảo của không chỉ các đoàn viên thanh niên, mà còn kêu gọi được sự hưởng ứng của các cán bộ, người lao động tại BHTGVN. Các phong trào hoạt động đã thực sự trở thành cầu nối, đưa sức trẻ của thanh niên đóng góp cho sự phát triển toàn diện của BHTGVN giai đoạn vừa qua.

Cùng với đánh giá những kết quả đạt được, đồng chí Phạm Bảo Lâm nhấn mạnh một số nội dung Đoàn Thanh niên BHTGVN cần tiếp tục triển khai để nâng cao hiệu quả công tác Đoàn, phong trào thanh niên trong thời gian tới, cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện văn hóa công sở, nội quy lao động với nhiều nội dung, cách làm sáng tạo, có sức lan tỏa lớn.

Thứ hai, tích cực tổ chức các phong trào hoạt động cách mạng như phong trào tuổi trẻ sáng tạo, phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần đổi mới, sáng tạo, thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên cũng như cán bộ tham gia. Các phong trào của Đoàn cần bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy, các chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Ban lãnh đạo.

Thứ ba, không ngừng phát huy sáng kiến cải tiến nghiệp vụ, ứng dụng tốt công nghệ tin học mang lại hiệu quả cao trong công tác; tham gia có hiệu quả và chất lượng các đợt tổ chức kiểm tra tổ chức tham gia BHTG; tích cực, chủ động tham gia vào xây dựng các văn bản nghiệp vụ BHTG, cơ chế chính sách, văn bản quản trị điều hành cho phù hợp với hoạt động của BHTGVN, đặc biệt, chú trọng tham gia đóng góp tích cực vào việc sửa đổi, bổ sung Luật BHTG trong thời gian tới.

Thứ tư, tiếp tục quan tâm đến công tác Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng. Chú trọng phát hiện và bồi dưỡng các đoàn viên có năng lực, nhiệt tình trong công tác đoàn và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tham mưu với Đảng ủy và Ban lãnh đạo để có các cơ chế hỗ trợ, xây dựng thế hệ trẻ BHTGVN dám nghĩ, dám làm, có tinh thần sáng tạo, có khát vọng cống hiến cho sự nghiệp chung của BHTGVN.

 

Tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Ngọc Quỳnh – Phó Bí thư Đoàn khối DNTW bày tỏ sự đồng tình với báo cáo tổng kết và đánh giá cao hoạt động Đoàn, phong trào  thanh niên BHTGVN nhiệm kỳ qua, đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác Đoàn của BHTGVN nhiệm kỳ tới: Xác định rõ vai trò vị trí của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị và cầu nối giữa Đảng chính quyền, đoàn thể với đoàn viên thanh niên thể hiện vai trò của lực lượng giáo dục trong doanh nghiệp, đơn vị;

Tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng lí tưởng cách mạng, đạo đức lối sống lành mạnh, học tập, làm việc theo phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên nắm bắt, lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên để có những phương thức thu hút đoàn viên tham gia tổ chức Đoàn, góp phần xây dựng BHTGVN trong thời gian tới;

Xác định hoạt động Đoàn cần gắn liền với hoạt động chuyên môn, là nhiệm vụ trọng tâm mà Ban thường vụ Đảng ủy khối đã chỉ đạo. Bám sát nhiệm vụ chuyên môn của BHTGVN, coi đây là môi trường rèn luyện để thích nghi lập thân và thể hiện vai trò sức mạnh của mình, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chuyên môn của đơn vị. Phát huy thế mạnh lợi thế của tuổi trẻ, tiếp tục đẩy mạnh thưc hiện tốt phong trào thanh niên xung kích, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất hiệu quả doanh nghiệp do Đoàn khối triển khai từ 2018 đến nay.

Chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ đoàn, đặc biệt là cán bộ đoàn mới sau đại hội thông qua tổ chức các lớp tập huấn, kỹ năng nghiệp vụ đoàn; tích cực phát hiện tuyển chọn để bồi dưỡng cán bộ đoàn tâm huyết, có năng lực, có trình độ, gương mẫu. Đồng thời, tích cực phát hiện tuyển chọn để bồi dưỡng cán bộ đoàn ưu tú giới thiệu cho Đảng.

“Trong nhiệm kỳ mới, đề nghị các đồng chí cần linh hoạt, sáng tạo hơn nữa để tổ chức triển khai các hoạt động phong trào tình nguyện, với mục đích tập hợp đoàn kết thanh niên BHTGVN chung tay xây dựng, phát triển BHTG; đưa ra các giải pháp cụ thể nhất tại đơn vị dựa trên chỉ đạo chung của Đoàn khối DNTW” - đồng chí Trần Thị Ngọc Quỳnh nhấn mạnh.

 

 Đại diện Đoàn khối DMTW& Đảng ủy BHTGVN chúc mừng hai đồng chí Phó bí thư Đoàn BHTGVN nhiệm kỳ 2022-2027

Trong không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên BHTGVN khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2027, bao gồm 12 đồng chí có tâm huyết để tiếp tục xây dựng Đoàn ngày càng phát triển, xứng đáng là lực lượng tiên phong, kế tục sự nghiệp phát triển bền vững BHTGVN, và bầu 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Ngay sau đại hội đã diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên BHTGVN để bầu Ban Thường vụ và Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022-2027.

Phòng TTTT