Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có tân Chủ tịch Hội đồng quản trị

09:41-04/08/2020

Ông Phạm Bảo Lâm- Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Cụ thể, theo Quyết định 1162/QĐ-TTg ngày 31/7/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Bảo Lâm - Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

PV