Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III – nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

16:38-23/10/2020

* Chủ tịch HĐQT BHTGVN tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

Trong ba ngày 19 -21/10/2020, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III – Nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức diễn ra với sự tham gia của 293 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 82 nghìn đảng viên của 35 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đến dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đoàn đại biểu Đảng bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) do đồng chí Phạm Bảo Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN dẫn đầu tham dự đại hội.

Khai mạc Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết, với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, Đại hội sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, thảo luận chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đống góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu khai mạc Đại hội

Theo báo cáo chính trị trình tại Đại hội, dù phải đối phó với nhiều khói khăn, thách thức, toàn Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khối hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các Chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020. Kết quả sản xuất, kinh doanh từ năm 2016 đến năm 2019 của 33 doanh nghiệp trong Khối có sự tăng trưởng tốt: tổng doanh thu tăng 38%, hiệu quả hoạt động tăng mạnh, lợi nhuận trước thuế tăng 60,8% nộp ngân sách nhà nước tăng 24%, vốn chủ sở hữu không chỉ được bảo toàn mà còn tăng 18,9%, đảm bảo thu nhập, việc làm cho trên 725 nghìn lao động. Các doanh nghiệp trong Khối đã đi đầu thực hiện đầu tư các dự án hạ tầng kinh tế, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư. Các tập đoàn, tổng công ty trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông, hàng không… đều là những đơn vị dẫn đầu ngành về trình độ công nghệ hiện đại, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, nhiều đơn vị đạt mức năng suất và hiệu quả hoạt động vượt trội trong ngành, với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt từ 15-35%/năm.

Năm 2020, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã chung tay tham gia cùng cả nước chống đại dịch COVID-19, thực hiện các nhiệm vụ giải cứu đồng bào từ vùng dịch, cung cấp hóa chất, vật tư, thiết bị phòng chống dịch, đặc biệt đã thực hiện miễn, giảm các loại phí, giá dịch vụ, sản phẩm để ổn định thị trường, hỗ trợ đời sống nhân dân và hoạt động của các doanh nghiệp với tổng giá trị trên 24 nghìn tỷ đồng. Các doanh nghiệp trong Khối tiếp tục đi đầu thực hiện công tác an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng, Nhà nước với số tiền lên tới 9 nghìn tỷ đồng trong 5 năm qua.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III – Nhiệm kỳ 2020-2025

Để đạt được những kết quả đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối đã đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục được đổi mới, tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong đảng bộ, đồng thuận trong doanh nghiệp. Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đề cao, tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, "lợi ích nhóm". Thực hiện đồng bộ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đổi mới toàn diện công tác tổ chức, cán bộ theo phương châm công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, tạo chuyển biến tích cực và ngày càng đi vào nền nếp. Công tác phát triển đảng viên bảo đảm chất lượng, đến tháng 6/2020, toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp được 16.170 đảng viên (trong đó có 28,62% là công nhân lao động trực tiếp sản xuất, tỷ lệ đảng viên mới kết nạp là đoàn viên đạt 54,5%, là nữ đạt 32,6%, có trình độ đại học trở lên đạt 72%).

Với những thành quả đã đạt được, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất về những thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì và hạng Ba cho 04 đồng chí cán bộ của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng,Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư biểu dương thành tích đạt được của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 về công tác xây dựng Đảng bộ và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng -

Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, trong 5 năm qua, với bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế diễn biến phức tạp, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có bước trưởng thành toàn diện, nắm vững và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020; đóng góp xứng đáng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội đất nước, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đánh giá cao chất lượng các dự thảo văn kiện trình Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhất trí với mục tiêu tổng quát được Đảng bộ Khối đề ra với nhiệm kỳ 2020 – 2025: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, sức mạnh đoàn kết và năng lực đổi mới sáng tạo; tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện chủ trương cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vai trò nòng cốt và dẫn dắt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đồng thời, đồng chí cũng nêu một số vấn đề về đánh giá tình hình, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác của Đảng bộ để đại biểu thảo luận, góp phần làm rõ hơn tình hình, nhiệm vụ, giải pháp, từ đó quyết định mục tiêu phấn đấu. Cùng với tiến trình đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng với cấp uỷ các cấp phát huy vai trò quan trọng trong việc khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, cụ thể hóa sự lãnh đạo nhằm triển khai thực hiện đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò nòng cốt, định hướng, dẫn dắt, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc.

Đoàn đại biểu Đảng bộ BHTGVN tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong phiên làm việc ngày 20/10, Đại hội đã nghe và thảo luận báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng. Đại hội cũng đã bầu 45 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối gồm 28 đại biểu chính thức và một số đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Phạm Bảo Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN nhận được sự tín nhiệm cao, trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. 

Chiều 20/10, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 16 đồng chí; bầu đồng chí Bí thư, các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 11 đồng chí, bầu đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cũng bỏ phiếu bầu đồng chí Phạm Tấn Công, đồng chí Lê Văn Châu, đồng chí Hoàng Giang và đồng chí Nguyễn Đức Phong giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối. Đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Dân vận Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong khuôn khổ các phiên thảo luận tại các Trung tâm thảo luận của Đại hội, đồng chí Phạm Bảo Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BHTGVN đã có bài phát biểu quan trọng nhằm đóng góp nội dung cho Nghị quyết của Đại hội, khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với hoạt động BHTG cũng như quyết tâm của BHTGVN nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp vào việc thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội.

Đồng chí Phạm Bảo Lâm phát biểu tham luận tại Đại hội

Tại Đại hội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã vinh danh 5 công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 7 công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là các công trình có ý nghĩa quan trọng đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với 04 chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng; 06 chỉ tiêu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; 11 nhiệm vụ, giải pháp; 05 nhiệm vụ trọng tâm và 04 đột phá phát triển.Trong đó, đến năm 2025, các doanh nghiệp nâng cao một bước quan trọng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh; Các tập đoàn, tổng công ty hoàn thành cơ bản mục tiêu, nhiệm vụ về cổ phần hóa và thoái vốn.

Tầm nhìn đến năm 2030, các doanh nghiệp nhà nước đủ mạnh, đủ sức cạnh tranh, trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất hiện đại tương đương với các tập đoàn của các nước tiên tiến trong khu vực; hình thành đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, có trình độ cao, phẩm chất đạo đức tốt; củng cố một số tập đoàn kinh tế nhà nước có quy mô lớn, hoạt động hiệu quả, có khả năng cạnh tranh với các tập đoàn quốc tế trong một số ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế.

Trong bối cảnh miền Trung đang chịu tác động nặng nề của thiên tai, bão lũ, các đại biểu đã tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung ngay tại Đại hội với tổng số tiền hơn 220 triệu đồng. Bên cạnh đó, 21 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị thuộc Đảng ủy Khối đã đăng ký ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ với tổng số tiền trên 82 tỷ đồng./.

PV