Chế Độ:  
Cẩm nang cho Tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi
Skip Navigation Links.
Collapse 1. Hệ thống Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam1. Hệ thống Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
1.1 Bảo hiểm tiền gửi và Hệ thống Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
1.2. Quản trị và điều hành của DIV
1.3. Nguồn vốn của DIV
Collapse 2. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi2. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi
2.1 Những tổ chức nhận tiền gửi nào phải tham gia BHTG?
2.2 Hồ sơ đăng ký tham gia BHTG bao gồm những gì?
2.3 Thời điểm đăng ký tham gia BHTG ?
Collapse 3.Chứng nhận BHTG, nội dung của việc BHTG3.Chứng nhận BHTG, nội dung của việc BHTG
3.1 Chứng nhận BHTG là gì?
3.2. Nội dung của việc BHTG là gì?
3.3. Chứng nhận BHTG, Nội dung của việc BHTG do tổ chức nào cấp?
3.4. Trách nhiệm và quyền lợi của tổ chức tham gia BHTG khi được cấp Chứng nhận BHTG, Nội dung của v
3.5. Quy định về việc niêm yết, sử dụng Chứng nhận BHTG, Nội dung của việc BHTG đối với tổ chức tham
3.6. Tổ chức tham gia BHTG được cấp đổi Chứng nhận BHTG trong trường hợp nào?
3.7. Tổ chức tham gia BHTG bị thu hồi Chứng nhận BHTG khi nào?
3.8. Khi tổ chức tham gia BHTG bị thu hồi Chứng nhận BHTG thì tiền gửi đã bảo hiểm được giải quyết
3.9. Tổ chức tham gia BHTG bị thu hồi Chứng nhận BHTG được phục hồi việc tham gia BHTG và được cấp
3.10. Khi tổ chức tham gia BHTG được phục hồi BHTG và cấp lại Chứng nhận BHTG thì tiền gửi của ngườ
Collapse 4. Phí Bảo hiểm tiền gửi4. Phí Bảo hiểm tiền gửi
4.1. Phí BHTG là gì?
4.2. Người gửi tiền có phải đóng phí bảo hiểm không?
4.3. Cơ sở và cách tính phí bảo hiểm
4.4. Thời hạn nộp phí bảo hiểm được quy định như thế nào?
4.5. Phí bảo hiểm do các tổ chức tham gia BHTG nộp được sử dụng như thế nào?
Collapse 5.Hoạt động giám sát, kiểm tra của DIV đối với tổ chức tham gia BHTG5.Hoạt động giám sát, kiểm tra của DIV đối với tổ chức tham gia BHTG
5.1.DIV có thực hiện giám sát, kiểm tra các tổ chức tham gia BHTG không
5.2.Tại sao DIV phải giám sát, kiểm tra tổ chức tham gia BHTG
5.3.Nội dung hoạt động giám sát, kiểm tra của DIV đối với tổ chức tham gia BHTG
5.4.Danh mục thông tin báo cáo của tổ chức tham gia BHTG phải gửi theo định kỳ cho DIV
5.5.Trường hợp nào tổ chức tham gia BHTG phải báo cáo ngay bằng văn bản với DIV
5.6.Khi phát hiện tổ chức tham gia BHTG có vi phạm quy định về BHTG và an toàn trong hoạt động ngân
5.7.Nếu người gửi tiền có những chứng cứ hoặc phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật của tổ chức tha
Collapse 6.Tiếp nhận và xử lý6.Tiếp nhận và xử lý
6.1. DIV trở thành chủ nợ của tổ chức tham gia BHTG khi nào
6.2. Số tiền thu hồi được từ thanh lý tài sản của tổ chức tham gia BHTG được xử lý như thế nào
Collapse Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểmQuy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm
- Thông tin chi tiết về hệ thống ICM được hiện thị ở đâu, mục nào tại trang web của BHTGVN
- Người nhập và người ký báo cáo thể có đăng ký cùng một tài khoản được không?
- Đăng ký chữ ký điện tử theo Thông tư 28 như thế nào? (Mẫu nào, gửi cho ai …)
- Tại đơn vị, đối tượng nào được đăng ký để "Ký báo cáo". Tên NSD Token lấy ở đâu?
- Tổ chức có thể gửi đăng ký Chứng thư số cho Ngân hàng nhà nước Chi nhánh trên địa bàn được không?
- Khi tạo file báo cáo dạng txt, TCTGBHTG nên nhập dữ liệu vào file txt hay chuyển từ các file báo..
- Đường dẫn để dowload java, Token Safenet Authencation Client
- Để kết nối tới hệ thống phần mềm của BHTGVN thì hệ thống mạng của đơn vị phải có các chính sách...
- Máy tính tại đơn vị kiểm tra đã thông kết nối tới phần mềm, địa chỉ Info.div.gov.vn:69...
- Đơn vị phải thiết lập đường truyền trực tiếp như thế nào?
- Cài đặt ICM trên Windows XP được không?
- Việc truyền báo cáo sẽ có phản hồi sau bao nhiêu lâu? Phương thức phản hồi như thế nào? Có gửi ema
- Đơn vị đã gửi báo cáo cho NHNN, CIC, NHHTX bằng file excel, tại sao BHTGVN không nhận file excel?
- Sau khi gửi báo cáo, Ngân hàng có thay đổi và gửi lại báo cáo. Vậy thì BHTGVN ...
- Phương thức đảm bảo tính bảo mật khi truyền qua môi trường internet?
- Trong quá trình truyền thử, tại Tổ chức TGBHTG đã phát sinh lỗi: Không tìm thấy đường dẫn file báo
- Biểu số 03: Với 1 Số TK kế toán theo quy định của NHNN thì bên SCB có nhiều Số tài khoản kế toán n
- Biểu số 03: Định dạng gửi báo cáo là bản mềm. SCB không biết là dạng text hay excel
- Biểu số 03: Mã Hội sở, Chi nhánh là bảng mã của NHNN (3 sổ or 8 số) hay là mã nội bộ của SCB (3 số
- Cột ngày tháng là ngày tháng gì, sao không phải là ngày phát sinh giao dịch?
- Theo phần giới thiệu của BHTGVN, Mã CIF trong Mẫu 3 sẽ không trùng lắp. Vậy có cần tính tổng lại
- Đề nghị BHTG xem xét lại đơn vị tính của Biểu 01 và Biểu 03; Nếu Biểu 01 làm tròn đến hàng nghìn đ
- Một tài khoản theo hệ thống tài khoản kế toán của SBV có thể liên kết với nhiều tài khoản trong hệ
- Tại biểu 02c/BHTG ngân hàng có phát sinh tài khoản 4254 và tài khoản 427, do đó số tổng tại mục 5
- Việc nộp báo cáo 2a,2c thì có phải nộp biểu tính phí như trước không. Việc tính và nộp phí có thay
- Tại mẫu 02c/BHTG, NH hiểu là mục 1 sẽ không phải là tổng của mục 1.1 và mục 1.2 (Mẫu 2C)? Vì cò
- Mẫu 2A có số làm tròn, số không làm tròn là vì sao?
- Thời hạn nộp báo cáo Mẫu 02a/BHTG, 02b/BHTG, 02c/BHTG là ngày 07 tháng tiếp theo, Mẫu
- Quy định thông tin báo cáo mới thì thời gian nộp phí có thay đổi hay không? Thay đổi như thế
- Mẫu 02b/BHTG áp dụng cho đơn vị mới thành lập. Vậy, khi Ngân hàng thành lập Chi nhánh mới thì có p
- Đề nghị nói rõ về việc tính các chỉ tiêu giấy tờ có giá, trái phiếu dài hạn để đưa vào Mẫu 2C
- Hiện nay, việc quy định tính phí của BHTGVN theo thời gian 360 ngày/năm trong khi tính lãi, tín dụ
- Có công thức kiểm tra chéo giữa các biểu số liệu không?
- Các chỉ tiêu không phát sinh trong biểu 02 (ví dụng như chỉ tiêu CT16 - CT31 trong biểu 2c các QTD
- Các báo cáo không theo đúng form mẫu của BHTGVN do đặc thù đơn vị (trường hợp biểu 2c) thì có truy
- Theo QĐ 2252 không quy định rõ đối tượng được bảo hiểm tiền gửi  nên TCTD sẽ tham chiếu qua Luật b
- Biểu 2c liệu có cần liệt kê các tài khoản có số dư bằng 0 không?
- Quy chế thông tin báo cáo về tiền gửi được bảo hiểm có hướng dẫn cụ thể không?
- Mẫu 04/BHTG (Mẫu thông tin liên hệ) đính kèm Quy chế gửi về đâu?
- Các quy định thông tin cũ của BHTGVN (QĐ 191, QĐ 192, CV 404) có thực hiện nữa ko?
- Theo hệ thống quản lý tài khoản của ngân hàng hiện nay, một số khách hàng có 2 mã CIF Hệ thống côn
- Tổng số khách hàng ở Mẫu 01/BHTG không khớp với tổng số khách hàng ở Mẫu 2c/BHTG?
- Các QTDND bị kiểm soát đặc biệt có phải thực hiện Quy chế này không?
- Thời hạn thực hiện báo cáo theo Quyết định 2252/QĐ-BHTG: số liệu gửi báo cáo là số liệu tháng mấy?
- Nếu ngày báo cáo trùng vào thứ 7, chủ nhật hoặc ngày lễ thì có tính vào ngày làm việc tiếp theo ha
- Nếu số liệu tiền gửi vì lý do gì đấy khách hàng không có số CMND thì số liệu có gửi được không ?
- Khi TCTGBHTG phát hiện lỗi sai, sẽ giải trình theo cách nào.
- Khách hàng mở tài khoản ví việt chỉ cần có cmt và sđt, khi nào khách hàng đến NH
- Quỹ tính dụng nhân dân không có mã CIF thì phải lập mẫu biểu báo cáo như thế nào
- Nếu khách hàng có số dư tài khoản là 100 triệu nhưng có 40 triệu đã bị phong tỏa để thực hiện nghĩ
- Quy ước làm tròn số có áp dụng tại Mẫu 01/BHTG không?
- Mẫu 01/BHTG có liệt kê các tài khoản không có số dư? '-Mẫu 2c/BHTG có tính số liệu của các tài k
- Tài khoản 427, 428 là tài khoản không thuộc đối tượng được bảo hiểm nên khách hàng cá nhân tại các
- Khách hàng cá nhân mua trái phiếu không yêu cầu phải tạo lập mã CIF nên không liệt kê được trong M
- Đối với các khách hàng có số dư nhỏ dưới 1000 đồng thì có được tính là số dư bằng 0 và không cần đ
- BHTGVN nên có hướng dẫn đối với phần thuyết minh trong quy chế.