Câu hỏi thường gặp
Skip Navigation Links.
Collapse Cẩm nang cho người gửi tiềnCẩm nang cho người gửi tiền
Collapse 1. Hệ thống Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam1. Hệ thống Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
1.1 Bảo hiểm tiền gửi và Hệ thống Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
1.2 Quản trị và điều hành của DIV
1.3 Nguồn vốn của DIV
Collapse 2.Quyền lợi của người gửi tiền tại tổ chức tham gia BHTG2.Quyền lợi của người gửi tiền tại tổ chức tham gia BHTG
2.1. Lợi ích của người gửi tiền tại tổ chức tham gia BHTG?
2.2. Đối tượng được bảo hiểm tiền gửi
2.3. Các loại tiền gửi được bảo hiểm và không được bảo hiểm
2.4. Hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi
2.5. Các khoản tiền gửi của một khách hàng tại nhiều tổ chức tham gia BHTG khác nhau có được bảo hiể
2.6. Các khoản tiền gửi khác nhau của một khách hàng tại một tổ chức tham gia BHTG có được bảo hiểm
2.7. Các khoản tiền gửi khác nhau của một khách hàng tại nhiều chi nhánh của cùng một tổ chức tham g
2.8. Tiền gửi ủy thác tại các công ty đầu tư chứng khoán và tiền mua bảo hiểm nhân thọ có được bảo h
2.9. Tiền gửi của các đồng chủ tài khoản được bảo hiểm thế nào?
2.10. Sáp nhập, chia tách tổ chức tham gia BHTG
Collapse 3.Chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền3.Chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền
3.1. Khi nào thì DIV chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền?
3.2. Điều kiện để nhận tiền bảo hiểm
3.3. Trách nhiệm của người nhận tiền bảo hiểm
3.4. Việc chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền được thực hiện như thế nào?
3.5. Khoản tiền gửi được bảo hiểm vượt mức chi trả tối đa (75 triệu đồng) được xử lý như thế nào?
3.6. Trường hợp người gửi tiền có nghĩa vụ trả nợ đối với tổ chức tham gia BHTG thì xử lý như thế nà
3.7. Những khoản tiền bảo hiểm không có người nhận hoặc không có cơ sở pháp lý để nhận, được xử lý n
Collapse Cẩm nang cho Tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửiCẩm nang cho Tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi
Collapse 1. Hệ thống Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam1. Hệ thống Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
1.1 Bảo hiểm tiền gửi và Hệ thống Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
1.2. Quản trị và điều hành của DIV
1.3. Nguồn vốn của DIV
Collapse 2. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi2. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi
2.1 Những tổ chức nhận tiền gửi nào phải tham gia BHTG?
2.2 Hồ sơ đăng ký tham gia BHTG bao gồm những gì?
2.3 Thời điểm đăng ký tham gia BHTG ?
Collapse 3.Chứng nhận BHTG, nội dung của việc BHTG3.Chứng nhận BHTG, nội dung của việc BHTG
3.1 Chứng nhận BHTG là gì?
3.2. Nội dung của việc BHTG là gì?
3.3. Chứng nhận BHTG, Nội dung của việc BHTG do tổ chức nào cấp?
3.4. Trách nhiệm và quyền lợi của tổ chức tham gia BHTG khi được cấp Chứng nhận BHTG, Nội dung của v
3.5. Quy định về việc niêm yết, sử dụng Chứng nhận BHTG, Nội dung của việc BHTG đối với tổ chức tham
3.6. Tổ chức tham gia BHTG được cấp đổi Chứng nhận BHTG trong trường hợp nào?
3.7. Tổ chức tham gia BHTG bị thu hồi Chứng nhận BHTG khi nào?
3.8. Khi tổ chức tham gia BHTG bị thu hồi Chứng nhận BHTG thì tiền gửi đã bảo hiểm được giải quyết
3.9. Tổ chức tham gia BHTG bị thu hồi Chứng nhận BHTG được phục hồi việc tham gia BHTG và được cấp
3.10. Khi tổ chức tham gia BHTG được phục hồi BHTG và cấp lại Chứng nhận BHTG thì tiền gửi của ngườ
Collapse 4. Phí Bảo hiểm tiền gửi4. Phí Bảo hiểm tiền gửi
4.1. Phí BHTG là gì?
4.2. Người gửi tiền có phải đóng phí bảo hiểm không?
4.3. Cơ sở và cách tính phí bảo hiểm
4.4. Thời hạn nộp phí bảo hiểm được quy định như thế nào?
4.5. Phí bảo hiểm do các tổ chức tham gia BHTG nộp được sử dụng như thế nào?
Collapse 5.Hoạt động giám sát, kiểm tra của DIV đối với tổ chức tham gia BHTG5.Hoạt động giám sát, kiểm tra của DIV đối với tổ chức tham gia BHTG
5.1.DIV có thực hiện giám sát, kiểm tra các tổ chức tham gia BHTG không
5.2.Tại sao DIV phải giám sát, kiểm tra tổ chức tham gia BHTG
5.3.Nội dung hoạt động giám sát, kiểm tra của DIV đối với tổ chức tham gia BHTG
5.4.Danh mục thông tin báo cáo của tổ chức tham gia BHTG phải gửi theo định kỳ cho DIV
5.5.Trường hợp nào tổ chức tham gia BHTG phải báo cáo ngay bằng văn bản với DIV
5.6.Khi phát hiện tổ chức tham gia BHTG có vi phạm quy định về BHTG và an toàn trong hoạt động ngân
5.7.Nếu người gửi tiền có những chứng cứ hoặc phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật của tổ chức tha
Collapse 6.Tiếp nhận và xử lý6.Tiếp nhận và xử lý
6.1. DIV trở thành chủ nợ của tổ chức tham gia BHTG khi nào
6.2. Số tiền thu hồi được từ thanh lý tài sản của tổ chức tham gia BHTG được xử lý như thế nào