Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng quản trị
Nền kinh tế nước ta nói chung và lĩnh vực tài chính, ngân hàng nói riêng đang hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, đặc biệt sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Do tiến trình hội nhập, những động thái của thị trường tài chính thế giới sẽ tác động trực tiếp đến hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam. Chính vì vậy, bên cạnh những rủi ro truyền thống, hệ thống tài chính, ngân hàng của nước ta còn phải đối mặt với nhiều rủi ro mới.
 
Trong thập niên 90 của thế kỷ trước, nền kinh tế khu vực Châu Á gặp rất nhiều khó khăn khi phải trải qua cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, niềm tin của người dân vào hệ thống ngân hàng suy giảm. Trong nước, nền kinh tế nói chung và các ngân hàng nói riêng gặp không ít khó khăn. Hệ thống tài chính - ngân hàng được coi là “huyết mạch” của nền kinh tế, vì vậy, sự bất ổn của hệ thống này sẽ gây ra những bất ổn về mặt xã hội, do đó cần cân bằng giữa sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống này và sự phát triển ổn định của nền kinh tế quốc dân. Để đạt được mục tiêu đó, Chính phủ đã sử dụng chính sách bảo hiểm tiền gửi để bảo vệ người gửi tiền và góp phần đảm bảo an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng.
 
Điều này cho thấy quyết định thành lập tổ chức bảo hiểm tiền gửi của Chính phủ là phù hợp với xu thế của thế giới cũng như tình hình thực tiễn tại Việt Nam.
 
Được thành lập từ năm 1999 và đi vào hoạt động năm 2000, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (Deposit Insurance of Vietnam - DIV) là tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam; có con dấu và được mở tài khoản tại Ngân hàng; được miễn các loại thuế theo quy định của pháp luật.
 
Sau hơn 20 năm xây dựng và hoạt động, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã từng bước nỗ lực để chứng minh vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ người gửi tiền và góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
 
Hiện nay, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có đã có Trụ sở chính tại Thủ đô Hà Nội và 8 chi nhánh tại các khu vực kinh tế trọng điểm của đất nước: Chi nhánh Hà Nội trụ sở tại thành phố Hà Nội, Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh Đà Nẵng trụ sở tại thành phố Đà Nẵng, Chi nhánh khu vực Đông Bắc Bộ trụ sở tại thành phố Hải Phòng, Chi nhánh khu vực Tây Bắc bộ trụ sở tại thành phố Việt Trì, Chi nhánh khu vực Bắc Trung Bộ trụ sở tại thành phố Vinh- Nghệ An, Chi nhánh khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long trụ sở tại thành phố Cần thơ, Chi nhánh khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên trụ sở tại thành phố Nha Trang- Khánh Hòa.
 
Những năm qua, được sự quan tâm của Chính phủ, sự phối hợp và giúp đỡ có hiệu quả của các bộ, ban, ngành chức năng, sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, viên chức trong toàn hệ thống, hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã thực sự góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới đất nước, tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của các tổ chức tín dụng, đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng, là nhân tố quan trọng trong việc phát huy nguồn vốn nội lực để phát triển kinh tế, giữ vững ổn định, an ninh kinh tế, chính trị và trật tự an toàn xã hội.
 
Chính sách bảo hiểm tiền gửi được kiểm nghiệm bằng thực tế hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam những năm qua đã thực sự đi vào cuộc sống. Đó là minh chứng khẳng định vị trí, vai trò, sự cần thiết của một định chế tài chính quan trọng đối với nền kinh tế nói chung và mạng an toàn tài chính quốc gia nói riêng.
 
Nhiệm vụ, mục tiêu tổng quát trên đây đã, đang và sẽ được Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam triển khai thực hiện bằng sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đảm bảo các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, có khả năng làm việc năng động, sáng tạo, hiệu quả trên tinh thần hợp tác và gắn bó với tổ chức. Vì vậy, chắc chắn Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ hoàn thành được, nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.
 
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tin tưởng và mong muốn hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ và quan tâm của công chúng.

 

Chủ tịch hội đồng quản trị 

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

PHẠM BẢO LÂM