Chi nhánh BHTGVN khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

(Thành lập theo Quyết định số 13/2001/QĐ-HĐQT, ngày 02-4-2001 của Hội đồng quản trị BHTGVN)

 

Ông Nguyễn Việt Thắng
(Giám đốc chi nhánh)

 

  • Địa chỉ: Số 92-94 Nguyễn Thái Học, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

  • Điện thoại: 0292.3814561

  • Fax: 0292.3814475

  • Cơ cấu tổ chức:

- Ban Lãnh đạo

- Phòng Hành chính nhân sự

- Phòng Kế toán

- Phòng Tổng hợp

- Phòng Kiểm tra

- Phòng Giám sát