Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung Bộ

(Thành lập theo Quyết định số 105/2002/QĐ-HĐQT, ngày 25-6-2002 của Hội đồng quản trị BHTGVN)

Ông Trần Văn Lam
(Giám đốc chi nhánh)

 

  • Địa chỉ: Số 21, Ngõ A4, Đường Hermann Gmeiner, TP Vinh, Nghệ An

  • Điện thoại: 02338.3595167

  • Fax: 0238.3595130

  • Cơ cấu tổ chức:

- Ban Lãnh đạo

- Phòng Hành chính nhân sự

- Phòng Kế toán

- Phòng Tổng hợp

- Phòng Kiểm tra

- Phòng Giám sát