Chi nhánh khu vực Đông bắc bộ

Chi nhánh khu vực Đông bắc bộ
(Thành lập theo Quyết định số 59/2001/QĐ-HĐQT, ngày 20-8-2001 của Chủ tịch Hội đồng quản trị BHTGVN)

 

 

Ông Lương Trần Chung
(Giám đốc chi nhánh)

  • Địa chỉ: Số 02/6A đường Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

  • Điện thoại: 02253.752466

  • Fax: 02253.752750

  • Cơ cấu tổ chức:

- Ban Lãnh đạo

- Phòng Hành chính nhân sự

- Phòng Kế toán

- Phòng Tổng hợp

- Phòng Kiểm tra

- Phòng Giám sát

- Bộ phận Quản lý tòa nhà, bảo vệ