Chi nhánh BHTGVN tại TP. Đà Nẵng: Kiểm tra định kỳ kết hợp công tác tuyên truyền chính sách BHTG
Mon, 23 Apr 2018 09:19:00 GMT

Năm 2018, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tại TP. Đà Nẵng (Chi nhánh) sẽ triển khai công tác kiểm tra định kỳ đối với 11 tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn quản lý.

Theo đó, trong 2 ngày 11 và 12/4/2018, Chi nhánh đã thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về BHTG đối với Quỹ tín dụng nhân dân Tây Lộc, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Trong quá trình kiểm tra tại Quỹ tín dụng nhân dân Tây Lộc, Đoàn kiểm tra đã kết hợp công tác tuyên truyền chính sách BHTG tới người gửi tiền bằng việc phát tờ thông tin, vật phẩm tuyên truyền tới người gửi tiền tại đơn vị được kiểm tra. Qua đó, người gửi tiền hiểu rõ hơn về quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi gửi tiền tại các tổ chức tham gia BHTG.

Phòng Tổng hợp – Chi nhánh BHTGVN tại TP. Đà Nẵng