BHTGVN đóng góp tích cực vào kết quả chung của ngành Ngân hàng, đặc biệt trong công tác cơ cấu lại và xử lý QTDND yếu kém
Tue, 12 Jan 2021 14:35:00 GMT

Đó là nhận định của Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đào Minh Tú tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) diễn ra hôm 12/1/2021. Ban Biên tập xin trích đăng nội dung phát biểu chỉ đạo của Phó Thống đốc tại hội nghị (Đầu đề do Ban biên tập đặt

Năm 2020 vừa qua, mặc dù chịu tác động nặng nề từ đại dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đất nước ta đã vượt qua vô vàn khó khăn, thách thức, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa đảm bảo an sinh xã hội, ổn định vĩ mô và phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhờ đó, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp 3,23%, tăng trưởng kinh tế đạt 2,91%, thuộc nhóm nước có mức tăng trưởng cao nhất thế giới, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh và bão lũ được Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội quan tâm hỗ trợ. Kết quả kiểm soát dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong năm 2020 đã được cả thế giới ghi nhận và đánh giá rất cao.

Trong thành tựu chung đó của đất nước, ngành Ngân hàng tự hào đã có những đóng góp rất tích cực, được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cấp, các ngành, các tổ chức tài chính, dư luận xã hội đánh giá cao. Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2021 vào ngày 26/12/2020, NHNN đã có báo cáo đánh giá rất cụ thể, toàn diện tất cả các mặt hoạt động của Ngành và Thủ tướng Chính phủ cũng đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của NHNN và hệ thống các TCTD trong năm 2020 cũng như cả giai đoạn 2016-2020.

Kết quả chung của Ngành trong năm qua có sự đóng góp của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) với vai trò là tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định, phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Có thể khẳng định, mặc dù năm 2020 là một năm có nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có đối với đất nước và ngành Ngân hàng, nhưng BHTGVN đã cơ bản hoàn thành t2020 là một năm có nh và tihành t2020 là một năm có nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có đối với đất nước và chung cành t2020 là một năm có nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có đối vớThay mặt Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tôi ghi nhận và đánh giá cao kết quả BHTG đã đạt được trong năm 2020.

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - năm tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội Khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, các kế hoạch 5 năm về cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính, đầu tư công theo các kết luận, nghị quyết của Đảng, Quốc hội.

Để hoàn thành được các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2021, tạo tiền đề hoàn thành mục tiêu của cả giai đoạn 2021-2025, đòi hỏi các đơn vị trong toàn Ngành, trong đó có BHTGVN phải nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 7/1/2021. Vì vậy, BHTGVN cần phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2021, trong đó lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, khẩn trương xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh năm 2021, gửi NHNN phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch được giao. 

Hai là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc NHNN hoàn thành việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các nội dung trọng tâm của BHTG như đã nêu trên, gồm: Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030; Đề án hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi; Đề án phí bảo hiểm tiền gửi phân biệt; tăng vốn điều lệ; tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm tiền gửi. Đồng thời, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ba là, đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc NHNN nghiên cứu, đề xuất Ban lãnh đạo NHNN trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ chế hỗ trợ của Bảo hiểm tiền gửi đối với TCTD trước khi xử lý phá sản, giải thể…

Bốn là, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành. Trong đó, chú trọng: Hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động của BHTGVN; nâng cao chất lượng công tác kế toán, kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ đối với các hoạt động nghiệp vụ; tăng cường đào tạo, tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho cán bộ để thực hiện tốt các nhiệm vụ mới theo quy định tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Các TCTD.

Năm là, tiếp tục tham gia, phối hợp tích cực với NHNN trong quá trình cơ cấu lại, xử lý các QTDND yếu kém và xây dựng quy chế làm việc, trao đổi thông tin giữa NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố và BHTG nhằm nâng cao hiệu quả giám sát các QTDND.

Sáu là, tích cực phối hợp với các TCTD đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương chính sách, hoạt động ngân hàng, chính sách bảo hiểm tiền gửi tới người gửi tiền, đặc biệt là người gửi tiền ở vùng sâu, vùng xa và tại các QTDND. Trong đó, chú trọng:

- Tăng cường truyền thôngphục vụ công tác tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi, dự thảo Chiến lược phát triển Bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 và dự thảo Đề án hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi.

- Xây dựng chiến lược truyền thông trong ngắn hạn và dài hạn phù hợp với mục tiêu, định hướng của dự thảo Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030.

Bảy là, tập trung nghiên cứu, đề xuất những vấn đề có tính dài hạn đã được tôi đặt ra cho BHTG trong dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, gồm:

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHTG trong giai đoạn 2021-2025 theo hướng hoàn thiện chính sách bảo hiểm tiền gửi phù hợp với thông lệ quốc tế, phấn đấu đến năm 2030, điều chỉnh hạn mức bảo hiểm tiền gửi hướng tới bảo vệ toàn bộ 90%-95% người gửi tiền được bảo hiểm và bổ sung thêm cơ chế để BHTGVN nâng cao năng lực tài chính, tham gia sâu hơn vào quá trình xử lý các TCTD yếu kém.

Nâng cao năng lực tài chính của BHTGVN thông qua các biện pháp: (i) Đa dạng hóa hình thức và danh mục đầu tư; (ii) Tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng vào năm 2025 và lên 15.000 tỷ đồng vào năm 2030 từ nguồn tự tích lũy của Bảo hiểm tiền gửi; (iii) Tính và thu phí đầy đủ, đảm bảo nguồn thu từ phí bảo hiểm tiền gửi; (iv) Xây dựng cơ chế tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ trong trường hợp nguồn vốn của BHTGVN tạm thời không đủ để trả tiền bảo hiểm.

Phát triển BHTGVN theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, NHNN là cơ quan đại diện chủ sở hữu với mô hình tổ chức bộ máy hợp lý, hệ thống quản trị điều hành đồng bộ, nâng cao năng lực hoạt động, trình độ người lao động, đẩy mạnh đổi mới và ứng dụng công nghệ hiện đại thông qua việc tăng cường tích hợp công nghệ thông tin trong hầu hết các quy trình quản trị và quản lý.

Hiện nay, năng lực tài chính của BHTGVN và cơ sở pháp lý để BHTGVN phát huy vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định, phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam còn rất hạn chế so với thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra cho BHTGVN trong những năm tiếp theo rất nặng nề. Mong rằng, tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn hệ thống BHTG hãy ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình, cùng đoàn kết nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong ngắn hạn và dài hạn để từng bước cải thiện năng lực tài chính, vai trò, vị thế của BHTGVN, từ đó đóng góp ngày càng nhiều hơn vào quá trình phát triển của ngành Ngân hàng cũng như bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, xứng đáng với vai trò của tổ chức tài chính nhà nước đặc thù do Thủ tướng Chính phủ thành lập.

PV (lược ghi)