Thái Lan: điều chỉnh hạn mức bảo hiểm tiền gửi xuống 1 triệu Baht từ ngày 11/8/2021
Wed, 01 Sep 2021 13:54:00 GMT

Ông Songpol Chevapanyaroj – Tổng Giám đốc Cơ quan bảo vệ tiền gửi Thái Lan (DPA) cho biết từ 11/8/2021, Thái Lan áp dụng hạn mức bảo hiểm tiền gửi (BHTG) tối đa là 1 triệu bath đối với mỗi người gửi tiền (tương đương khoảng 30.525 USD) tại một tổ chức tham gia BHTG. Với hạn mức này, hơn 82 triệu người gửi tiền sẽ bảo hiểm toàn bộ, tương đương khoảng 98,03% người gửi tiền trong toàn hệ thống ngân hàng.

Tính đến ngày 31/5/2021, Thái Lan có tổng cộng 83,72 triệu người gửi tiền được bảo hiểm, tăng 1.337.334 người và tương đương mức tăng 1,62% so với cuối năm 2020. Trong đó, 97% là người gửi tiền nhỏ lẻ với quy mô tiền gửi bình quân dưới 1 triệu baht. Tổng số dư tiền gửi được bảo hiểm trong hệ thống ngân hàng Thái Lan đã đạt 15,28 nghìn tỷ baht (tương đương 466,42 tỷ USD), tăng 347,940 triệu baht (tương đương 10,621 triệu USD) – tương đương mức tăng 2,33% so với cuối năm 2020.

Hiện nay, DPA đang bảo vệ cho tiền gửi tại 35 tổ chức tài chính, bao gồm: 19 ngân hàng thương mại đăng ký tại Thái Lan, 11 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 02 công ty tài chính và 03 công ty tín dụng. Người gửi tiền cá nhân và doanh nghiệp/pháp nhân thuộc mọi quốc tịch đều được bảo hiểm. Tiền gửi được bảo hiểm, theo quy định, là tiền gửi bằng đồng baht Thái, dưới các hình thức tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi và biên lai tiền gửi. Trong vòng 30 ngày kể từ khi giấy phép hoạt động ngân hàng của tổ chức tài chính bị thu hồi, DPA sẽ đứng ra chi trả bảo hiểm cho người gửi tiền.

Tóm tắt quá trình thay đổi hạn mức của DPA qua các thời kỳ

11/8/2008-10/8/2011

Tiền gửi được bảo vệ toàn bộ

11/8/2011-10/8/2012

50 triệu Bath (tương đương khoảng 1.526.248 USD)

11/8/2012-10/8/2016

25 triệu Baht (tương đương khoảng 763.124 USD)

11/8/2016-10/8/2018

15 triệu Baht (tương đương khoảng 457.874 USD)

11/8/2018-10/8/2019

10 triệu Baht (tương đương khoảng 305.250 USD)

11/8/2019-10/8/2021

5 triệu Baht (tương đương khoảng 152.625 USD)

Từ 11/8/2021

1 triệu Bath (tương đương khoảng 30.525 USD)

Thái Huy – Chi nhánh BHTGVN tại TP. HCM