BHTG Malaysia tổ chức hội thảo về “Truyền thông hiệu quả để bảo vệ ổn định tài chính trong thời kỳ khủng hoảng”
Fri, 08 Oct 2021 13:55:35 GMT

Ngày 19/9/2021, Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Malaysia (PIDM) đã tổ chức Hội thảo trực tuyến “Trao đổi kiến thức toàn cầu về truyền thông trong khủng hoảng”.Hội thảo diễn ra với sự tham dự của hơn 100 đại biểu từ PIDM, Ngân hàng Negara Malaysia, Bộ Tài chính và thành viên Hiệp hội  bảo hiểm tiền gửi quốc tế (IADI).

 Nội dung chính tại hội thảo về các thỏa thuận phối hợp để xử lý khủng hoảng nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến sự ổn định tài chính.

 Theo ông Rafiz Azuan Abdullah, Giám đốc điều hành PIDM, “trong khủng hoảng, truyền thông không phải chìa khóa vạn năng để có thể giải quyết mọi vấn đề. Ngay cả khi có trong tay một hướng dẫn truyền thông trong khủng hoảng được soạn thảo cụ thể và toàn diện nhất, chúng ta cũng không bao giờ chắc chắn việc ứng phó khủng hoảng sẽ diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, hướng dẫn này có thể cho chúng ta một khuôn khổ nhằm hoạch định các giải pháp truyền thông cũng như hối thúc các cơ quan chức năng kịp thời ứng phó trong một khoảng thời gian gấp rút, với những thông tin thiếu nhất quán và bất đối xứng.”

 Trong khuôn khổ buổi hội thảo, các diễn giả tập trung vào kinh nghiệm trao đổi thông tin liên lạc khi khủng hoảng xảy ra, cách xử lý, thách thứcvà các bài học kinh nghiệm.

 Hội thảo đã rút ra những bài học kinh nghiệm quan trọng liên quan đến truyền thông trong khủng hoảng. Đó là, trong khủng hoảng, thông điệp cần nhất quán và thông tin liên lạc rõ ràng nhằm xây dựng lòng tin của các bên liên quan.Các vấn đề quan tâm khác nhau của các bên liên quan cần được  giải quyết một cách riêng biệt, nhưng những vấn đề trọng yếu cần phải đạt được sự nhất quán và đồng thuận. Kinh nghiệm cho thấy rằng, khi thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra từ trước, phản ứng của các bên liên quan bị ảnh hưởng sẽ ít gay gắt hơn.   Do đó, quản lý kỳ vọng của các bên liên quan là một chiến lược quan trọng trong truyền thông khủng hoảng.

 Hội thảo này là sự kiện tiếp nối sau một hội thảo vào tháng 7 về nâng cao khả năng ứng phó với khủng hoảng thông qua các diễn tập mô phỏng. Đây là các sự kiện do PIDM tổ chức, là một phần của chương trình dự phòng ứng phó khủng hoảng được PIDM thực hiện trong suốt năm nay. Đồng thời là một trong ba mục tiêu chiến lược chính của PIDM được nêu trong Kế hoạch hoạt động 2021-2023.

Đ.T - TH