Công đoàn Trụ sở chính BHTGVN kiện toàn nhân sự Ban chấp hành
Tue, 12 Oct 2021 10:31:00 GMT

Ngày 11/10/2021, tại Hà Nội, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trụ sở chính Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã họp để kiện toàn nhân sự Ủy viên Ban chấp hành (BCH) và bầu Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trụ sở chính nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Ngô Quang Lương – Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị BHTGVN, Chủ tịch Công đoàn BHTGVN; bà Phan Thị Thanh Bình – Phó Tổng giám đốc BHTGVN, Ủy viên BCH Công đoàn BHTGVN, nguyên Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trụ sở chính tới dự và chỉ đạo hội nghị.

 

 Tại hội nghị, Ban chấp hành công đoàn cơ sở Trụ sở chính đã bỏ phiếu bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Quỳnh – Trưởng phòng – Phòng Quản trị vào vị trí Ủy viên Ban chấp hành với số phiếu thống nhất cao. Ban chấp hành cũng tín nhiệm bầu bà Nguyễn Thị Mai Anh – Chánh Văn phòng BHTGVN vào vị trí Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trụ sở chính với số phiếu 100%.

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Quang Lương – Chủ tịch Công đoàn BHTGVN khẳng định, Công đoàn Trụ sở chính là 01 trong 09 Công đoàn cơ sở của BHTGVN, có vị thế, vai trò vô cùng quan trọng đối với tổ chức. Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn BHTGVN, ông Ngô Quang Lương giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thị Mai Anh cùng Công đoàn Trụ sở chính tiếp tục triển khai có hiệu quả các chủ trương của Công đoàn cấp trên cũng như phát huy các hoạt động văn hóa, thể thao, thúc đẩy phong trào của Công đoàn ngày càng sôi nổi, tích cực. Bên cạnh đó, Công đoàn Trụ sở chính cần làm tốt công tác phát hiện, quy hoạch nguồn nhân lực kế cận để bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, sẵn sàng bổ sung khi cần thiết. Chủ tịch Công đoàn BHTGVN bày tỏ niềm tin rằng bà Nguyễn Thị Mai Anh, bà Nguyễn Thị Quỳnh sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Mai Anh bày tỏ lòng biết ơn đối với sự tin tưởng của lãnh đạo Công đoàn BHTGVN cũng như Ban chấp hành Công đoàn Trụ sở chính. Tân Chủ tịch Công đoàn Trụ sở chính cam kết sẽ dành thời gian, tâm sức để phát triển hoạt động công đoàn ngày càng lớn mạnh, đóng góp vào sự phát triển của Công đoàn cũng như thành công chung của BHTGVN. 

PV