Đảng ủy và BCH Đoàn Thanh niên BHTGVN tham dự buổi làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Ban Bí thư Trung ương Đoàn với BCH Đoàn Khối DNTW
Fri, 15 Oct 2021 08:00:00 GMT

Ngày 12/10/2021, tại Hà Nội, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) và Ban Bí thư TW Đoàn đã làm việc với Ban chấp hành (BCH) Đoàn Khối DNTW về công tác Đoàn và phong trào thanh niên theo hình thức trực tuyến. Đảng ủy, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tham dự buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Thường trực BCH TW Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW và đồng chí Hoàng Thị Minh Thu - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đoàn Khối DNTW chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư TW Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; các đồng chí Ủy viên BTV Đảng uỷ Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc; đại diện lãnh đạo các ban TW Đoàn; cán bộ đoàn chủ chốt các cơ sở Đoàn trực thuộc Khối tại 26 điểm cầu và cán bộ cơ quan chuyên trách Đoàn Khối.

Về phía BHTGVN, có đồng chí Phạm Bảo Lâm - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị BHTGVN; đồng chí Hà Hồng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy BHTGVN; đồng chí Chử Thành Giáp - Ủy viên BTV Đảng ủy BHTGVN, Trưởng phòng TCCB; đồng chí Nguyễn Mai Thanh – Phó Bí thư phụ trách Đoàn Thanh niên BHTGVN, Trưởng phòng Nghiên cứu tổng hợp và Hợp tác quốc tế; đồng chí Phạm Thanh Bình – Phó Bí thư chuyên trách công tác Đoàn Thanh niên BHTGVN.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thị Minh Thu - Bí thư Đoàn Khối DNTW đại diện BCH Đoàn Khối DNTW báo cáo tổng thể về công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối DNTW giai đoạn 2017 - 2021, đồng thời báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Khối DNTW lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Báo cáo cũng nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế của các cấp bộ Đoàn trong Khối để kiến nghị, giải đáp, tháo gỡ.

Báo cáo của BCH Đoàn Khối DNTW chỉ rõ, giai đoạn 2017 - 2021 là giai đoạn tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ Khối DNTW nói riêng thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng lớn trong cả nước; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, đây cũng là thời điểm dịch bệnh Covid-19 bắt đầu bùng phát và diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt hoạt động của đời sống xã hội, đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khối DNTW. Tuổi trẻ Khối DNTW luôn không ngừng nỗ lực, khắc phục những khó khăn, chung sức, đồng lòng thực hiện tốt các chỉ tiêu Đại hội đại biểu Đoàn Khối Doanh nghiệp TW lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã đề ra.

Hội nghị đã được nghe Bí thư Đoàn và cấp ủy lãnh đạo các đơn vị trong Khối trao đổi thực trạng, đề xuất kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư thường trực TW Đoàn Bùi Quang Huy đã biểu dương những thành tích Đoàn Khối DNTW đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh vai trò quan trọng của cấp uỷ trong việc định hướng và đề nghị cấp uỷ tạo điều kiện hơn nữa cho các cơ sở đoàn, đoàn trực thuộc Khối trong công tác tổ chức, quy hoạch, triển khai hiệu quả, thiết thực các phong trào và công tác thanh niên. Liên quan về công tác cán bộ, tuyển dụng, công tác phát triển kết nạp Đảng, đồng chí Bùi Quang Huy yêu cầu các đơn vị đoàn trực thuộc cần chủ động, quyết liệt đề xuất để tạo cơ chế thuận lợi nhất cho cán bộ Đoàn. Đối với Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, Ban Bí thư TW Đoàn đã tiếp thu các ý kiến từ các cơ sở đoàn trực thuộc Khối và sẽ đề xuất, kiến nghị BCH TW Đảng để có điều chỉnh phù hợp. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và thành tích đã đạt được của tập thể Ban Chấp hành Đoàn Khối DNTW trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, với những thế mạnh như trẻ trung, sôi nổi, năng động, sáng tạo, trí tuệ và sục sôi nhiệt huyết, tuổi trẻ trong Khối đã và đang khẳng định vai trò là lực lượng hùng hậu, tin cậy, sẵn sàng đảm đương nhiều việc khó, việc mới, là một trong những nhân tố quyết định sự thành công, nâng cao sức cạnh tranh và hội nhập quốc tế của doanh nghiệp nhà nước.

Minh Ngọc