Đào tạo Nghiệp vụ phân tích tình hình hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân
Fri, 15 Oct 2021 08:45:00 GMT

 Ngày 14 và 15/10/2021, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tổ chức Khóa đào tạo nội bộ “Nghiệp vụ phân tích tình hình hoạt động đối với quỹ tín dụng nhân dân” cho 20 học viên là đại diện lãnh đạo, cán bộ phòng Kiểm soát đặc biệt và thu hồi tài sản. Giảng viên Khóa đào tạo là lãnh đạo phòng Giám sát Trụ sở chính.

 Phát biểu khai mạc khóa đào tạo, bà Phan Thị Thanh Bình - Phó Tổng Giám đốc BHTGVN nhấn mạnh, tham gia vào quá trình kiểm soát đặc biệt (KSĐB) đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) là một trong những nghiệp vụ quan trọng của BHTGVN. Do đó, cán bộ BHTGVN cần tích cực trau dồi kiến thức, kinh nghiệmđể sẵn sàng tham gia phối hợp, hỗ trợ có hiệu quả quá trình KSĐB, giúp các TCTD yếu kém thực hiện phương án củng cố, khắc phục, trở lại hoạt động bình thường.

Với 3 nội dung chính, khóa đào tạo trang bị cho học viên kiến thức tổng quát và có hệ thống về các quy định liên quan đến QTDND; phân tích tình hình hoạt động của hệ thống QTDND; và những vấn đề trong quá trình theo dõi, phân tích QTDND được KSĐB.

Việc tổ chức khóa đào tạo cho thấy, BHTGVN đã tích cực, chủ động nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ; khuyến khích tinh thần trao đổi, bồi dưỡng kiến thức trong nội bộ, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao. Từ đó, nâng cao vai trò của BHTGVN trong hỗ trợ các TCTD, trong đó có hệ thống QTDND tháo gỡ khó khăn, vươn lên hoạt động an toàn lành mạnh.

Phòng TTTT