Đảng ủy BHTGVN tham dự hội nghị trực tuyến của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương
Tue, 19 Oct 2021 16:03:00 GMT

Sáng ngày 19/10/2021, Đảng ủy Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã tham dự hội nghị trực tuyến do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (Đảng ủy Khối) tổ chức. Hội nghị đã lắng nghe thông báo nhanh Kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng; học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; bồi dưỡng cập nhật kiến thức theo Quy định 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 2.744 điểm cầu với hơn 77.000 đại biểu tham dự; trong đó có 3 điểm cầu cấp trung ương, 73 điểm cầu cấp tỉnh; 690 điểm cầu cấp huyện; 1.981 điểm cầu cấp xã.

Điểm cầu chính tại trụ sở Đảng ủy Khối, có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Huy Dũng – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hồ Xuân Trường; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, cán bộ, chuyên viên cơ quan Đảng uỷ Khối…

Về phía Đảng bộ BHTGVN, có đồng chí Phạm Bảo Lâm - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị BHTGVN và các đồng chí thành viên HĐQT; đồng chí Đào Quốc Tính – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc BHTGVN và các đồng chí thành viên Ban điều hành; đồng chí Hà Hồng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy BHTGVN; các đồng chí Kiểm soát viên; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ BHTGVN, các cấp ủy đảng trực thuộc, ủy viên Ủy ban Kiểm tra các cấp ủy đảng cùng ban giám đốc, trưởng và phó phòng, ban tại Trụ sở chính và các chi nhánh BHTGVN.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối thông báo nhanh Kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng, cụ thể: tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII; kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm; và một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Long Hải cho biết, Hội nghị Trung ương 4 đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và quan trọng vào các báo cáo và đề án. Trung ương xác định 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu những tháng cuối năm 2021 gồm có: (1) Chủ động theo dõi, dự báo sát tình hình quốc tế, trong nước, quyết liệt hành động, triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; (2) Tập trung ưu tiên cho phòng, chống dịch Covid-19; chiến lược tổng thể phòng, chống Covid-19; mục tiêu tháng 10/2021 thực hiện nới lỏng, khôi phục sản xuất kinh doanh, mở cửa lại nền kinh tế ở các địa phương an toàn, đủ điều kiện; (3) Tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; tập trung phục hồi và phát triển kinh tế; (4) Thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; (5) Chăm lo sức khỏe, đời sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, y tế và giáo dục; (6) Bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế, dần trở về trạng thái bình thường mới.

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 07/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lỗi trong Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối. Theo đó, các đơn vị thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương có trách nhiệm thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong các cấp ủy đảng, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết, gia tăng hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế trong thời đại công nghệ 4.0, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển đơn vị và đất nước trong thời kỳ mới.

Tại hội nghị, trình bày chuyên đề “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, đồng chí Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định, chuyển đổi số trở thành xu hướng tất yếu với các quốc gia, các doanh nghiệp trên toàn cầu và có tác động quan trọng đến tăng trưởng GDP quốc gia, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Tại nước ta, trong giai đoạn 2021 - 2030, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của đất nước, được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã trao đổi với đại diện các điểm cầu và giải đáp các câu hỏi liên quan chủ đề “Chuyển đổi số Quốc gia - Những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp nhà nước”. Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, trong thời đại công nghệ 4.0, thông tin là một dạng tài nguyên không bao giờ cạn kiệt, đặc biệt hơn nữa, nguồn tài nguyên này có thể được khai thác nhiều lần, càng được khai thác thì lại càng tạo ra nhiều giá trị khác nhau. Bộ trưởng nhấn mạnh các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối là các doanh nghiệp nhà nước lớn có năng lực và trách nhiệm đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số, vừa đảm bảo vai trò dẫn dắt và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vừa góp phần lan tỏa, thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia.

Minh Ngọc