Chi nhánh BHTGVN tại TP. HCM: Vượt qua đại dịch Covid-19, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2021
Wed, 20 Oct 2021 14:14:18 GMT

Từ cuối tháng 5/2021, đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại TP. HCM và các tỉnh phía Nam, đến nay vẫn còn diễn biến phức tạp, gây gián đoạn một số hoạt động của Chi nhánh. Tuy nhiên, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN), Chi nhánh đã nỗ lực vượt khó khăn để hoàn thành kế hoạch công tác 9 tháng đầu năm 2021, bảo vệ tốt quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.

Tính đến hết tháng 9/2021, Chi nhánh thực hiện quản lý 165 tổ chức tham gia BHTG (46 ngân hàng, 118 QTDND và 1 TCTC vi mô). Chi nhánh đã thực hiện thủ tục cấp 26 Chứng nhận BHTG (gồm 01 bản cấp mới, 21 bản sao, 04 bản cấp lại) cho 10 đơn vị kịp thời, đúng quy định.

Tổng số phí BHTG thu được trong 3 quý đầu năm 2021 là 12,2 tỷ đồng, tăng 15,72% so với 9 tháng năm 2020; miễn nộp phí cho tổ chức tham gia BHTG được kiểm soát đặc biệt và miễn phí phạt chậm nộp cho tổ chức tham gia BHTG bị phong tỏa phải tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Định kỳ, Chi nhánh hoàn thành các báo cáo giám sát chung đối với hệ thống tổ chức tham gia BHTG và báo cáo giám sát chuyên sâu, trong đó, chú trọng nêu những vấn đề mới phát sinh, những điểm cần lưu ý đối với các tổ chức tham gia BHTG, để từ đó tham mưu cho lãnh đạo BHTGVN, cũng như phối hợp với Chi nhánh NHNN trên địa bàn có biện pháp giải quyết kịp thời, đồng bộ.

Các nghiệp vụ như giám sát từ xa, kiểm tra tại chỗ được thực hiện hiệu quả, điều chỉnh phù hợp với diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Trong đó, tăng cường công tác khai thác, chia sẻ thông tin hiệu quả từ NHNN nhằm đáp ứng nhu cầu của các nghiệp vụ BHTG. Chi nhánh đã hoàn thành công tác kiểm tra tại 31/53 đơn vị, đạt 58,5% kế hoạch năm 2021. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, Chi nhánh phải tạm hoãn kế hoạch kiểm tra định kỳ đối với một số đơn vị trong thời gian giãn cách xã hội.

Công tác kiểm soát đặc biệt luôn được chú trọng thông qua việc triển khai hoạt động của Tổ chỉ đạo giám sát, kiểm tra và xử lý QTDND có vấn đề. Trong 9 tháng đầu năm 2021, địa bàn Chi nhánh quản lý không phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền tại các tổ chức tham gia BHTG. Tuy nhiên, Chi nhánh luôn tập trung bám sát diễn biến tình hình các QTDND yếu kém được kiểm soát đặc biệt.

Mặc dù không thể tổ chức các sự kiện tuyên truyền, nhưng Chi nhánh đã tích cực, chủ động đẩy mạnh viết tin, bài chuyển ngữ về hoạt động BHTG trong, ngoài nước và hoạt động Chi nhánh; chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra việc tuyên truyền chính sách BHTG tại bưu cục/bưu điện-văn hóa xã thuộc hệ thống VNPOST theo hình thức trực tuyến phù hợp diễn biến dịch bệnh; kết hợp kiểm tra tại chỗ để tặng vật phẩm mang thông điệp tuyên truyền cho người gửi tiền tại các QTDND.  

Từ nay đến cuối năm 2021, Chi nhánh quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch đảm bảo an toàn cho người lao động, vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra;

Thực hiện ký kết, triển khai hiệu quả các nội dung trong Quy chế phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin giữa Chi nhánh và Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố trên địa bàn quản lý; đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên theo đúng quy định của pháp luật;

Sẵn sàng triển khai các nội dung liên quan đến hoạt động nghiệp vụ ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Đề án hạn mức trả tiền bảo hiểm;

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật BHTG nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách để BHTGVN có thể tham gia sâu hơn, hiệu quả hơn vào quá trình xử lý các TCTD yếu kém; phát huy tối đa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của BHTGVN trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền./.

Thái Huy - Chi nhánh BHTGVN tại TP. HCM